Bærekraftighet

- aktiv beskyttelse av miljøet

Våre bidrag til FNs bærekraftsmål

Miljøvern og bedring av levekår er en integrert del av selskapets prinsipper. Vår ambisjon er å styre vår bærekraftsagenda med hjelp av prinsipper for sosiale forhold som sosial rettferdighet, inntekt og arbeid, vann og energi. Videre anerkjenner vi viktigheten av å unngå å overskride det økologiske taket, ved å bli talsmenn for ansvarlig forbruk ved å fokusere på kvalitet, holdbarhet og bevare ressurser i utvikling og produksjon av våre produkter.

Disse prinsippene går godt sammen med FNs 17 bærekraftige utviklingsmål (SDG), som adresserer fem kritiske områder av betydning;  Mennesker, planeten, velstand, fred og partnerskap. Formålet med disse målene er å skape insentiver for selskapet til å redusere de negative konsekvensene og samtidig øke det positive bidraget til målet om bærekraftig utvikling. Derfor vil  støtte til FNs bærekraftsmål være et verdifullt rammeverk for oss å sette strategiske mål innen bærekraft i Roth North Europe.

I løpet av det første trinnet i vår "Roth North Europe Sustainability Journey" har vi identifisert fire mål som vi for tiden bidrar til. Disse er ment å brukes videre som rettesnorer for å sette mål i vårt marked. Våre mål er nært knyttet til vår visjon om å være de beste innen gulvvarme og tappevannsystemer til vann og vame. Målene vi har satt oss er som følger:

  • Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
  • Mål 7: Ren energi for alle
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

Hvis du vil lese mer om FNs bærekraftsmål, kan du gå til FNs bærekraftsmål.

Nysgjerrig på de 4 målene Roth har satt seg å følge?


Roth Werke vinner EcoVadis’ sølvmedalje for vårt samfunnsansvar ???

For første gang ble Roth Werke, som produsent av vår fittings, fordelere og gulvvarmesystemer, vurdert av EcoVadis. De oppnådde hele 61 av 100 mulige poeng, det plasserer Roth Werke bland de 20% beste produsentene av hele 90 000 evaluerte selskaper.

Les mer.

 

Roth QuickBox® miljøvennlig emballasje
Visste du at emballasjen til veggboksen vår Roth QuickBox® er laget av biologisk nedbrytbar forpakning med en trykket installasjonsveiledning?

I tillegg til å beskytte naturen mot ikke-nedbrytbar plast har vi også redusert materialbruken ved å fjerne den papirtrykte bruksanvisningen. I steden for så er det trykket en QR kode der alt av dokumentasjon ligger.

Emballasjen er designet for å kunne henges opp, noe som sikrer at verken tetningsflensen til QuickBox®`en eller veiledningen blir borte.

Nysgjerrig på Roth QuickBox® systemet? Les mer her.

Visste du at våre Roth ClimaComfort system plater er produseret av 100% resirkulert plast?

Roth Clima Comfort - et gulvvarmesystem som er enkelt og fleksibelt å jobbe med. Lavtbyggende og hurtigregulerende system som gir god varmefordeling og rask responstid.

✅ byggehøyde kun 17 mm
✅produsert i gjenbruksplast
✅perfekt til renovering og nybygg
✅valgfritt overgulv

Les mer her.