FAQ

– Ofte stilte spørsmål

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Det er vårt ønske at du på disse sidene enkelt kan finne svar på dine spørsmål. Vi har forsøkt å legge inn så mange av de mest vanlige spørsmålene som mulig. Dersom du ikke skulle få svar på dine spørsmål, er du alltid velkommen til å sende oss en e-mail. Vi lover å svare deg så fort som mulig slik at du kan hjelpe andre, og at spørsmålet senere kommer med på denne siden.

1. Hvor høy temparatur kan man kjøre på et Roth gulvvarmerør?
Kontinuerlig 70°C, kortvarig 100°C ved 6 bar trykk.

2. Hvor kan jeg henvende meg får å få et pristilbud på et Roth gulvvarmesystem?
Vi henviser til våre forhandlere, se vår hjemmeside, eller ta kontakt med din lokale rørlegger.

3. Hvor mange meter med 10,5 mm Roth rør kan man legge på en kurs?
Ca. 70 meter.
OBS: Avhengig av C.C og effektbehov

4. Hvor mange meter med 16 mm Roth rør kan man legge på en kurs?
Ca. 140 meter.
OBS: Avhengig av C.C og effektbehov

5. Hvor mange meter med 20 mm Roth rør kan man legge på en kurs?
Ca. 120 meter.
OBS: Avhengig av C.C og effektbehov

6. Hvor mye overdekning behøves om man flytsparkler over et 10,5 mm Roth rør?
Ca 3 mm over toppen av plata 
OBS: Avhengig av C.C og gulvoppbygging( f.eks Roth QuickTemp ClimaComfort® system)

7. Hvor mye overdekning behøves om man støper over et 16 mm Roth rør?
Ca 15 mm avrettingsmasse over topp rør.
OBS: Avhengig av C.C og gulvoppbygging( f.eks Tacker system)

8. Hvor mye overdekning behøves om man støper inn et 20 mm Roth rør?
Ca 15 mm avrettingsmasse over topp rør.
OBS: Avhengig av C.C og gulvoppbygging( f.eks Tacker system) "

9. Hvor mye skal man isolere ved innstøping av Roth gulvvarme?
Roth anbefaler 250 mm isolasjon i nye bygg.
Følg krav i TEK.

10. Hvor mye vann rommer et 16 mm Roth rør?
0,11 liter/meter.

11. Hvor mye vann rommer et 20 mm Roth rør?
0,20 liter/meter.

12. Hvor stor er innerdiameteren på en kveil med 16 mm Roth Pex-rør?
50 cm.

13. Hvor stor forskjell er det prosentuelt i energitap om man legger 5 cm isolasjon i steden for 20 cm ved innstøping i betong?
Det kommer an på isolasjonsverdi og byggkonstruksjon. Rådfør deg med din byggherre eller bygningskonsulent.

14. Hvor tykke tregulv kan man legge på en Roth gulvvarmeinstallasjon?
Ingen begrensning. Men tykkelsen på overgulv påvirker varmeoverføring.
Anbefaler mellom 13 og 22 mm.

15. Hvor varmt vann kan man kjøre frem til Roth gulvvarmefordeleren?
Ved ekstreme forhold kan man trenge helt opp til 60°C. Men vannbåren gulvvarme er lavtemperert og skal helst ligge under 40°C.

16. Når skal man bruke 16 mm eller 20 mm Roth rør?
Vanligvis bruker man 16 mm Roth rør i boliger der man har ulike overgulv og ulike effektbehov i rommene. 20 mm Roth rør brukes vanligvis i større prosjekter som verksteder, butikker og garager.

17. Tåler et innstøpt Roth PEX-rør at vannet fryser?
Nei, bruk alltid glykol ved risiko for frost under byggetiden.

18. Tåler Roth rør sollys?
Tåler kortvarig sollys. Ved lengre tid i dagslys/ sol vil aldringstiden reduseres. Anbefaler at rørene dekes til etter 2 dager.

19. Vilken type av glykol skal man bruke i Roth Pex-rør?
Propylenglykol.

 

1. Hvor mye overdekning behøves om man flytsparkler inn et 10,5 mm Roth rør?
Med legging av 10,5 mm gulvvarmerør sammen med Roth QuickTemp ClimaComfort® system, er den totale byggehøyden 17 mm.

2. Hvor mye overdekning behøves om man støper inn et 16 mm Roth rør?
Med bruk av Roth Flow avrettingsmasse er minimum overdekning over gulvet som røret er festet til 35 mm.

3. Hvor mye overdekning behøves om man støper inn et 20 mm Roth rør?
Med bruk av Roth Flow avrettingsmasse er minimum overdekning over gulvet som røret er festet til 39 mm.

4. Hvor lange kurser/ rørlenger kan man legge med 10,5 mm Roth rør?
"Inntil 50 - 70 meter.
OBS: Avhengig av C.C og effektbehov"

5. Hvor lange kurser/ rørlenger kan man legge med 16 mm Roth rør?
Inntil 90 - 120 meter.
OBS: Avhengig av C.C og effektbehov

6. Hvor lange kurser/ rørlenger kan man legge med 20 mm Roth rør?
120-140 meter.
OBS: Avhengig av C.C og effektbehov

7. Hvor mye skal man isolere ved innstøping av Roth gulvvarme?
Roth anbefaler 250 mm isolasjon i nye bygg.
Følg krav i TEK.

8. Hvor tykke tregulv kan man legge på en Roth gulvvarmeinstallasjon?
Ingen begrensning. Men tykkelsen på overgulv påvirker varmeoverføring.
Anbefaler mellom 13 og 22 mm.

9. Kan jeg legge parkett på Roth gulvvarmeinstallasjonen?
Ja, du kan legge parkett/laminat på gulvet.
Anbefaler mellom 13 og 22 mm

10. Må man bruke kantisolering ved installasjon av Original Tacker og Roth QuickTemp ClimaComfort® system?
Ja. Kantisoleringens oppgave er å ta opp bevegelse mellom byggningskonstruksjonene og hindre avrettingsmassen i å flyte ut andre steder.

11. Er det behov for å tape i tillegg til limkanten som sitter på Original Tacker EPS platene/ rullene?
Ja. Det anbefales å tape med to til tre tapebredder for å være sikker på at sparkelmassen ikke flyter ned og løfter tackersystemet opp.

1. Hvor mange Roth reguleringsmotorer kan man koble til en kablet Roth romtermostat?
Maks. 5 stk. ved kablet Roth romtermostat.

2. Hvor mange Roth reguleringsmotorer kan man koble til en trådløs romtermostat?
4 stk pr utgang

3. Hvor mange Roth Touchline SL  termostater klarer en Kontrollenhet?
8 stk.

4. Hvor ofte må jeg bytte batteri i en Touchline termostat?
Hver 2. år avhenging av avstand og forstyrrelser.

5. Hvorfor kan jeg ikke stille inn temperaturen på Touchline SL termostaten?
Sjekk at termostaten står på Con

6. Hva gjør jeg når termostaten er låst?
Velg meny - lock. Her kan du skru av og på.

 

1. Er det mulig å koble til en Roth romtermostat til en Roth ShuntUnit/ Minishunt?
Ja, bruk Roth Trådløs regulering til ShuntUnit/ Minishunt.

2. Er det mulig å tilkoble mer enn en Roth romtermostat til en Roth trådløs regulering( en kanaler)?
Nei.

3. Hvor lang er rekkevidden på en Roth trådløs regulering?
30- 50 meter. I åpent uten hindring 100 m.

4. Hvor mange kurser kan en tilkoble en Roth gulvvarmesentral, GVC?
Det avhenger av rørdimensjonen. Informasjon finner du i brosjyren for Roth gulvvarmesentral GVC som du kan laste ned på vår hjemmeside.

5. Hvor varmt vann kan man kjøre frem til Roth gulvvarmefordeleren?
Ved ekstreme forhold kan man trenge helt opp til 60°C. Men vannbåren gulvvarme er lavtemperert og skal helst ligge under 40°C.

6. Hvorfor er det så rar lyd i pumpen på Roth gulvvarmesentralen?
Prøv å få ut luften ved hjelp av lufteskruer på Roth gulvvarmesentralen GVC.

7. Kan man blande radiator og Roth gulvvarme i samme system?
Ja, men da må man bruke lavtemperatur radiator.

8. Kan man bruke glykol sammen med en Roth GVC?
Ja.

1. Er det mulig å bruke Roth MultiPex® rør til gass installasjoner?
Nei.

2. Er det mulig å bruke Roth MultiPex® rør til varme installasjoner?
Ja, de kan brukes til varme, sanitær og kjøleanlegg.

3. Hvor høy temparatur kan man kjøre på et Roth MultiPex® rør?
Kontinuerlig 70 °C, kortvarig 95 °C ved 10 bar trykk.

4. Hva skjer når røranlegget utsettes for høyere trykk og temperaturer enn det som er oppplyst som maks verdier?
Når trykk og temperaturer er høyere enn anbefalt, så vil aldringstiden på systemet gå ned raskere. Pex- rørene vil bli sprøere og mindre elastiske og o- ringer vil miste sin elasitet og tetthet.

5. Kan jeg bruke Roth IS deler på alle typer Roth MultiPex® rør?
Dersom det brukes andre fabrikater enn Roth MultiPex® rør, skal produsenten kontaktes for å godkjenne anvendelsen av koblingen til deres rør.

 

1. Er det nødvendig å klamre pex-rør når de kobles innpå blandebatteri eller inn på fordeler?
Ekspansjonskrefter skal ikke bedfore skader på rørsystemet, armatur eller bygningsdeler det er festet til. Ved montering av rørledninger må det tas hensyn til materielets temperaturutvidelse. P>EX-røret har en temperaturutvidelse på 0,18mm/(m°C). Dvs 90 mm per 10 m med temperaturdifferanse på 50 °C. Derfor er det svært viktig å klamre PEX-røret maks 30 cm fra neste tilkobling/ avstikker.

2. Har Roth fordelerskap til bruk i våtsone?
Roth har ett Sintef TG godkjent Quickskap med prefabrikkert membranfolie, dette skapet kan man montere inne i våt sone, f.eks dusj. Membranfolien er godkjent mot 16 forskjellige type membraner i norden.

3. Når skal jeg bruke Roth risseverktøyet i forbindelse med Roth IS systemet?
Forkrommede rør.

4. Har Roth en enkel, sikker og trygg løsning for montering av veggboks i baderomsplater, type Fibo?
Roth har spesielutviklet en tetningsring i Ø 73 mm for nettopp slike løsninger. Tetningsringen skrus fast på samme måte som vår std tetningsflens. Tetningsringens o-ring klemmer godt inntil baderomsplaten slik at det blir en tett overgang. Roth har selvfølgelig testet og godkjent løsningen hos Sintef. tetningsringen ligger under TG2556.

5. Kan man bruke pluggen i veggboksen permanent?
Den prefabrikkerte trykkprøvingspluggen er kun men for trykkprøving, det vil si kun i testperioden under trykkprøving.

6. Er rør i rør med selvreulerende varmekabel selvregulerende i seg selv?
Varmekabelen er kun selvregulerende ved montering av Roth termostat. Termostaten vil da regulere ønsket varmenivå.

7. Stemmer det at Sintef endrer krav til drenering av overløp fra fordelerskap, fra 0,25l/s til 0,4 l/s, er det riktig?
Det er ikke riktig at det nå blir krav til høyere dreneringskapasitet, men leverandøren kan gjøre endringer slik at kapasiteten blir høyere. Minste kravet vil fortsatt være 0,25 l/s, Roth`s drenskapasitet tilfredsstiller fortsatt Sintef sine krav og til TEK17. Det vil si at man fint kan fortsette å bruke 25 mm varerør å koble dette sammen med vår medfølgende overløpsboks.

8. Hvilke krav er det ved gjennomføring av rør eller veggbokser gjennom brannskillevegger?
Alle gjennomføringer skal ikke svekke brannmotstanden til branncellebegrensende bygningsdeler. I rørgjennom-føringer der plastrør med ytre diameter mindre enn 32 mm, går igjennom:

  • murte eller støpte branncellebegrensende konstruksjoner inntil klasse EI 90 A2-s1,d0, eller
  • isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0,

må det tettes rundt rørene med tettemasse klassifisert for den aktuelle bruken. Tettemassen må ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Gjennomføringer i brannskiller skal utføres i henhold til Byggforskserien 520.342 Branntetting av gjennomføringer."