Ren energi til alle

Selv om vi opplever en økning i bruken av fornybar energi og energieffektivisering generelt, skjer ikke uviklingen raskt nok. Vi opplever fortsatt energi-fattigdom, noe som betyr at forbrukerne blir tvunget til å redusere energiforbruket i husholdningen i en grad som påvirker deres helse og trivsel negativt. Kjernen I FNs bærekraftsmål #7 er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og modern energi til en overkommelig pris for alle. 

Roth bidrar i dag til dette målet ved å bringe energieffektive, holdbare produkter og systemer av høy kvalitet til markedet. Disse prinsippene er også en integrert del av utvikling og design av nye produkter.

Vårt mål er å holde tritt med den teknologiske utviklingen og streber etter å ytterligere forbedre energieffektiviteten til våre produkter. Vi vil også fokusere på å redusere energiforbruket og utnytte fornybare energikilder på våre kontorer.

For mer informasjon om FNs bærekraftsmål 7, vennligst besøk Ren energi til alle (fn.no)

 

 

Nysgjerrig på de 4 målene Roth har satt seg å følge?