Ansvarlig forbruk og produksjon

Det globale fotavtrykket fortsetter å vokse, selv om tempoet har avtatt.  Fokus for mål 12 er å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette inkluderer også sikker håndtering av avfall og reduksjon av utslipp fra produksjonsanlegg.

Roth bidrar for tiden til dette målet ved å designe og utvikle produkter som er laget for å vare i mange år.

Vi vil være helt åpne om miljøavtrykket til våre produkter. Videre vil vi støtte konvertering til fornybar energi i strøm-nettet i landene vi opererer i.  

For mer informasjon om FNs bærekraftsmål 12, se Ansvarlig forbruk og produksjon (fn.no)

 

Nysgjerrig på de 4 målene Roth har satt seg å følge?