Visjon, misjon og verdier

- de beste på markedet innen gulvvarme- og tappevannsystemer

Visjon, misjon og verdier

Visjon
Vår visjon er å være de beste på markedet innen gulvvarme- og tappevannsystemer til vann og varme.

Misjon
Med et internasjonalt perspektiv og en nasjonal tilstedeværelse, vil vi sikre innovative, prisriktige og markedstilpassede systemer av høy kvalitet, kombinert med gode support- og logistikkløsninger.

Verdier:

Profesjonell
 • Vi samarbeider profesjonelt med alle våre forretningsforbindelser, herunder kunder, leverandører og kolleger.
 • Vi har et høyt nivå av profesjonell kompetanse.
 • Vi er profesjonelle til alle oppgaver.
 • Vi holder det vi lover til avtalt tid og kvalitet.

Ambisiøse
 • Vi jobber alltid helhjertet og lidenskapelig for å nå selskapets mål og visjoner.
 • Vi jobber hardt med å være best på det vi gjør.
 • Vi er utholdende, hardt arbeidende og fokuserte på å nå våre mål.
 • Våre ambisjoner krever at vi kontinuerlig forbedrer våre ferdigheter, produkter og prosesser.

Respekt
 • Vi har gjensidig respekt og interesse for våre kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere.
 • Vi har forståelse og anerkjennelse av hverandres arbeid.
 • Vi er lydhøre og respekterer andres meninger.
 • Vi gir og får konstruktive tilbakemeldinger.

Innovative
 • Vi er endringsvillige og vil alltid utfordre det eksisterende.
 • Vi våger å komme med nye ideer og utvikle de.
 • Vi søker ny kunnskap og inspirasjon både internt og eksternt.
 • Vi vil alltid forsøke å være et skritt foran våre konkurrenter.