Mål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

Tilgang til rent vann, sanitæranlegg og hygiene er det mest grunnleggende menneskelige behovet for helse og velvære. Hovedpunktet i mål 6 er derfor å sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle. Dette inkluderer beskyttelse av vannrelaterte økosystemer ved å sikre at ingen skadelige stoffer slippes ut i vannet.

Vi bidrar for tiden mot dette målet ved å sikre at våre rørsystemer for tappevann ikke slipper ut skadelige stoffer i vannet. Videre oppfyller produktene våre de høyeste standardene for nasjonal testing, og lever opp til alle sertifiseringer, standarder og forventninger. Dette sikrer produkter av høy kvalitet og lang holdbarhet.

Vi vil fortsette å opprettholde vår høye sikkerhetsstandard for våre tappevannsystemer ved å utvikle og designe løsninger som sikrer det høyeste nivået for vannkvalitet og muliggjør bærekraftig vannforvaltning.

For mer informasjon om FNs bærekraftsmål 6, besøk FNs bærekraftsmål

Nysgjerrig på de 4 målene Roth har satt seg å følge?