Roth MultiPex® rørsystem til vann- og varmeinstallationer

Roth MultiPex® rørsystem

Roth MultiPex® rørsystem er beregnet til utførelse av både vann- og varmeinstallasjoner. Basis i systemet er et Roth Pex-C rør i de velkjente standarddimensjoner: 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm og 32 x 4,4 mm. Til systemet er det utviklet et nytt Roth fittings program med Roth veggbokser og Roth fordelerrør med innstikkskoblinger som enkelt samles uten bruk av dyrt verktøy og det er mulighet for å demontere koblingen igjen. Det er selvfølgelig også mulig og bruke de tradisjonelle PX- kuplingene våre til Roth MultiPex® rør. Roth MultiPex® rørsystem inneholder et flertall komponenter som forenkler og forbedrer rør installasjonen.
 

Roth MultiPex® rørsystem er godkjendt iht. NORDTEST

NORDTEST NT VVS 129 er en felles nordisk godkjennings metode for rør i rør systemer. Dette innebærer at Roth rør, Roth varerør , Roth veggbokser, Roth vegg- gjennomføringer, Roth fordelerskap etc., er testet som et komplett system hvor alle komponentene fungerer sammen og utgjør et komplet rør i rør system. Både skap og alle gjennomføringer skal være vanntette slik at en eventuell lekkasje ledes tilbake til skapets drenering,  eller til et rom med sluk. Rør i rør systemet skal også være utskiftbart iht. Nordtest metoden.
Når du installerer et Roth rør i rør system, minimerer du ganske enkelt risikoen for vannskader.

Roth MultiPex® rørsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet. Teknisk Godkjenning nr. 2556.

Downloads

Les mer i våre brosjyrer, produktdatablad og installasjonsveiledninger