BIM-designfiler via MagiCAD Cloud

- DXF- og RFA-format til AutoCAD og Revit

Roth høykvalitets BIM-designfiler

Roths nye omfangsrike bibliotek med BIM-modeller, gjør det mulig for den ansvarlige rådgiver, arkitekt m.m., å skape brukerdefinerte tegninger med høy nøyaktighet og systemintelligens til bruk gjennom bygningens livssyklus. Roth katalog vil inneholde mer enn 150 BIM-produktmodeller i kategoriene rør, fittings, tilbehør, fordelerskap til gulvvarme og tappevann, shunter og automatikk for gulvvarme.

Finn alle Roth BIM-modeller her:

Digitale beskrivelser for alle aspekter av det fysiske prosjekt
BIM er en raskt voksende metode for å omdanne tradisjonell designplanlegging i byggebransjen fra 2D- til 3D-miljøer. Men BIM er så mye mer enn det. BIM er en prosess til å opprette og styre all informasjon relatert til et prosjekt, og til slutt skape et miljø, som inneholder digitale beskrivelser for alle aspekter av det fysiske prosjektet. Dermed understøtter BIM alle faser i prosjektets livssyklus, også etter at konstruksjonen er avsluttet. Og fordi prosjekter praktisk talt er modellert før de fysisk bygges, fjernes mange uforutsette hendelser og problemer i byggeprosessen på forhånd. Dette gir større og mer detaljert overblikk fra starten, minimerer dyre og tidskrevende endringer gjennom konstruksjon- og byggeprosessen.

BIM oppretter en oversikt over bygningsomkostningene, da prisene for hvert element oppdateres etterhvert som konstruksjonens detaljer avklares. Samtidig blir det mulig å analysere hvert trinn i byggeprosessen og vurdere om det er penger å spare ved å jobbe med prefabrikkerte løsninger istedenfor å bygge på stedet. BIM-data brukes til å generere produksjonstegninger eller databaser til fremstillingsformål.

BIM gjør samarbeid og kommunikasjon bedre
BIM sikrer bedre samarbeid og kommunikasjon da digitale BIM-modeller gir mulighet for deling av prosjektmodeller mellom de ulike fag og interessenter i prosjektet. Planleggingskoordinering forenkles da alle prosjektinteressenter har innsyn og adgang til ajourført prosjektinformasjon. Fra cloud-baserte løsninger og apps sikres adgang i realtid både på kontoret, byggeplass etc. fra pc’er og mobile enheter.

Tidsplaner kan både planlegges og kommuniseres mer nøyaktig, bedre koordinering hjelper dermed prosjekter med å avsluttes til riktig tid.

Forbedring av bygningssikkerhet
Detaljert logistisk planlegging, visuell risikoanalyse og sikkerhetsvurderinger kan hjelpe til å sikre at prosjektet utføres på en trygg måte. BIM kan hjelpe med å forbedre bygningssikkerheten ved å kartlegge kollisjoner, før de blir et problem.

Opplysningen i en modell kan også brukes etter ferdigstillelse av bygningen, da nøyaktig kontinuerlig digital registrering av bygningsinformasjon etter bygningens idriftsettelse samles inn og behandles i byggets FDV ( forvaltning, drift og vedlikeholds- instruksen) gjennom bygningens levetid.

Roth høykvalitets BIM-designfiler

  • Mer enn 150 Roth BIM-produktmodeller.
  • Gratis nedlastes direkte i MagiCad eller gratis fra MagiCAD Cloud.
  • Tilgjengelige i DXF filer til Autocad og RFA filer Revit.
  • RFA modeller har tre nivåer av detaljer.
  • Inneholder forhåndsdefinerte data, f.eks. dimensjoner, ETIM-klassifisering og tekster på 5 språk.

Alle Roth BIM-modeller fås hos MagiCAD.