Reklamasjoner

- Vi vil gjerne bli bedre

Reklamasjoner

Reklamasjon
Det er viktig for oss at all reklamasjon blir meldt inn til oss med alle nødvendige opplysninger. Fyll ut reklamasjonsskjemaet og send det til oss. Vi behandler alle reklamasjoner seriøst og så hurtig som mulig. Dette gjelder alle typer av reklamasjoner.

Se Roth reklamasjonsrutiner.

Leveringsbetingelser
Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS-Kulde- FL VVS-2023
Leveringsbetingelsene gjelder ved omsetning mellom produsenter/importører, grossister og installatører av VVS og VA-materiell, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Vil du vite mer om våre produkter?