Soft- og firmwareoppdateringer

- til Roth Touchline®

Vil du ha tilgang til de nyeste funksjonene for styring av gulvvarmeanlegget ditt via Roth Touchline® app'en, bør du holde  kontrollenheten oppdatert. Med et oppdatert Roth anlegg vil du også minske risikoen for mulige driftsfeil.

Her finner du de nyeste soft- og firmware oppdateringene til ditt Touchline® system.

Roth Touchline®
Det er mulig å oppdatere Roth kontrollenheten din med nyeste firmware her. Oppdatering er tilgjengelig for kontrollenheter, se veiledninger her:

Den nyeste Roth Touchline+ er klar for nedlasting i App Store/ Google play.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roth Touchline® SL

Veiledning for firmwareoppdatering for Roth Touchline® SL  kontrollenhet 8 og utvidelsesmodul 8:

Du trenger en USB-pinne som må formateres til FAT32 (standard). Last ned de nødvendige ZIP-filene til datamaskinen, og pakk dem ut. Kopier BIN-filene som trengs til USB-pinnen. Hvis du vil, kan du kopiere alle BIN-filer til pinnen, bootloaderen i produktet vil automatisk velge riktig BIN-fil.

• Slå av 230V-strømmen
• Koble USB-en (koble kabel-USB til mini-USB nødvendig) med den nye firmwaren
• Trykk og hold "Avslutt"-knappen nede og slå på
• Vent til kontrollenheten er oppdatert og displayet viser "Vellykket"
• Trekk ut USB-en


Veiledning for firmwareoppdatering forRoth Touchline® SL  WiFi Internett-modul:

Du trenger en USB-pinne som må formateres til FAT32 (standard). Last ned de nødvendige ZIP-filene til datamaskinen din og pakk dem ut. Kopier BIN-filene som trengs til USB-pinnen. Hvis du vil, kan du kopiere alle BIN-filer til pinnen, bootloaderen i produktet vil automatisk velge riktig BIN-fil.

• Slå på 230V-strømmen
• Koble USB-en  med den nye firmwaren
• Vent til Internett-modulen er oppdatert og displayet viser "Vellykket"
• Trekk ut USB-en

Firmware til Roth Touchline® SL kontrollenhet 8: L-11
Firmware til Roth Touchline® SL utvidelsesmodul 8: L-11S
Firmware til Roth Touchline® SL Wifi modul: WiFi-RS

Vil du vise/kontrollere Touchline SL (med wifi) fra en datamaskin?

Så besøk https://roth-touchlinesl.com/

Vil du vite mer om våre produkter?


Fill out my online form.