Feilkoder

– Error codes

Feilkoder - Error codes

Her kan du finne svar på de vanligste feilkodene om systemene våre ved å klikke på lenkene nedenfor. Finner du ikke svarene du leter etter er du selvfølgelig velkommen til å sende oss en epost. Vi vil svare deg så snart som mulig.

 

Roth Minihunt trådløsFeilkodeBeskrivelseHandling
Styreenhet for én soneStrøm-LED blinkerIngen tilkobling til termostat > 20 min.Skift batteriene eller flytt termostaten nærmere styreenheten
Roth Touchline SL Plus termostat«UnA»Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere på nytt
 «feil»Når det oppstod en feil under kalibreringPrøv å kalibrere igjen – ikke berør fronten av termostaten mens du kalibrerer
 "--.-%"Når fuktighetssensoren er skadetTermostat må byttes ut
 "--.-*" Når temperatursensoren er skadetTermostat må byttes ut

 

Roth Minishunt Plus trådløsFeilkodeBeskrivelseHandling
Styreenhet for én soneStrøm-LED blinkerIngen tilkobling til termostat > 20 min.Skift batteriene eller flytt termostaten nærmere styreenheten
Touchline PL standard termostat"---"Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere på nytt
 «Lo»Når batteriet er lavtBytt batteri innen kort tid
Roth avansert trådløs termostat«UnA»Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere på nytt
 "E00"KTY er ikke festet til hovedenheten, eller den tilkoblede sensoren er ødelagt. Koble til / erstatt KTY-sensor

 

Roth RTL–ventil med trådløs romtermostatFeilkodeBeskrivelseHandling
Styreenhet for én soneStrøm-LED blinkerIngen tilkobling til termostat > 20 min.Skift batteriene eller flytt termostaten nærmere styreenheten
Roth Touchline SL Plus termostat«UnA»Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere på nytt
 «feil»Når det oppstod en feil under kalibreringPrøv å kalibrere igjen – ikke berør fronten av termostaten mens du kalibrerer
 "--.-%"Når fuktighetssensoren er skadetTermostat må byttes ut
 "--.-*" Når temperatursensoren er skadetTermostat må byttes ut

 

Roth Touchline PLFeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline PL standard termostat"---"Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere på nytt
 «Lo»Når batteriet er lavtBytt batteri innen kort tid
    
Roth Touchline PL – 2 kanalerFeilkodeBeskrivelseHandling
2 kanaler styreenhet Strøm-LED blinkerIngen tilkobling til termostat > 20 min.Skift batteriene eller flytt termostaten nærmere sstyreenheten
Roth Touchline PL standard termostat"---"Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten

 

Roth Touchline BLFeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline BL 24V display termostat" --.-*" Når temperatursensoren er skadetSkift ut termostaten

 

Roth Touchline SLFeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline SL Plus termostat«UnA»Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere på nytt
 «feil»Når det oppstod en feil under kalibreringPrøv å kalibrere igjen – ikke berør fronten av termostaten mens du kalibrerer
 "--.-%"Når fuktighetssensoren er skadetTermostat må byttes ut
 "--.-*" Når temperatursensoren er skadetTermostat må byttes ut
    
Roth Touchline SLFeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline SL standard termostat«UnA»Når temperaturen ikke kan stilles innRegistrer termostaten
 «Feil»Når registrering mislyktesPrøv å registrere nytt
 «feil»Når det oppstod en feil under kalibreringPrøv å kalibrere igjen – ikke berør fronten av termostaten mens du kalibrerer
 "--.-%"Når fuktighetssensoren er skadetTermostat må byttes ut
 "--.-*" Når temperatursensoren er skadetTermostat må byttes ut
 «lo» + «bAt»Batterinivået er under 10 %Bytt batteri innen kort tid
    
 FeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline SL radiatorstyring, trådløs
 
EO1Kalibreringsfeil 1
Stempelets tilbaketrekning til monteringsposisjon tok for lang tid
Låst/skadet stempel.
Kontroler monteringen og kalibrer radiatormotoren på nytt.

(Feil vises på kontrollenheten)
Disse feilene vises sammen med annen informasjon:
 - feilnummer
 - radiatormotor
 - sonenummer,
 - tidspunkt for forekomst

Eksempel:
Feil 2
Radiatormotor 3 – sone 6
Tidspunkt for forekomst: 26 min.

EO2Kalibreringsfeil 2
Stempelet maks forlenget da det ikke møtte noen motstand under kalibrering
 - Radiatormotoren er ikke ordentlig/helt skrudd fast på ventilen
 - Motorbevegelsen var overdreven, eller det ble funnet en ikke-proprietær ventil
 - Det oppsto feil ved måling av motorbelastning.
Kontroller monteringen og kalibrer radiatormotoren på nytt.
 EO3Kalibreringsfeil 3
Stempelforlengelse for kort. Stempelet møter motstand for tidlig under kalibreringen
 - Motorbevegelsen var for liten, eller det ble funnet en ikke-proprietær ventil
 - Det oppsto feil ved måling av motorbelastning.
 - Måling av motorbelastningen er unøyaktig på grunn av lavt batterinivå (sjekk nivå på kontrollenheten)
Kontroller monteringen og kalibrer radiatormotoren på nytt.
 EO4Kommunikasjonsfeil fra radiatormotoen.
I de siste «X» minuttene mottok ikke aktuatoren en datapakke via trådløs kommunikasjon
Etter at denne feilen er utløst, vil radiatormotoren sette seg til 0 % åpen
Feilen vil bli tilbakestilt når en datapakke mottas
 - Kontrollenheten er slått av
 - Dårlig eller ingen signal som kommer fra kontrollenheten
 - Defekt signal i radiatormotoren
 EO5Lavt batterinivå
Radiatormotoren vil oppdage batteribytte etter spenningsstigninger og lansere kalibrering
 - Bytt alle batteriene.
 EO6Ikke i bruk 
 EO7Radiatormotor blokkert - Ved endring av ventilåpningen oppsto det for stor belastning.
Kalibrer radiatormotoren på nytt.
 FeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline SL sensor til vindu
(Feil vises på kontrollenheten)
Ingen kommunikasjon vindussensor «X» – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Eksempel: «Ingen kommunikasjon Vindu sen. 1 – sone 2
Tidspunkt for forekomst 2 min.»

Denne informasjonen vil indikere hvilken vindusåpningssensor (1 til 6) i hvilken sone (1 til 48) som har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.
To mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenhet
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrolleheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater)
 FeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline SL uteføler
(Feil vises på kontrollenheten)
Ingen kommunikasjon ekstern sensor
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere at Utendørs temperatursensor har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.To mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrolleheten
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).
 Sensor skadet Ekstern sensor
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere at Utendørs temperatursensor er skadet, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Utendørssensor må byttes ut
    
 FeilkodeBeskrivelseHandling
Roth Touchline SL kontrollenhet 8 og Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8
(andre feil som vises på kontrollenheten- og utvidelsesmodu)
Ingen kommunikasjon
Reguleringsmotor «X» – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere hvilken reguleringsmotor (1 til 6) i hvilken sone (1 til 48) som har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.To mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenheten
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).
 Ingen kommunikasjon
Termostat – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere at en termostat eller temperatursensor i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.To mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenheten
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).
 Ingen kommunikasjon
Gulvsensor – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere at en gulvtemperatursensor i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Tre mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenheten
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenhet er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).

3 - plasser sensoren/romtermostaten på et annet sted – nærmere kontrollenheten.
 Ingen kommunikasjon
Ytterligere c. - Mester mo. /«X» Forl.
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere tapt forbindelse mellom kontrollenheten og utvidelsesmoduen, og hvor lenge denne feilen har vært aktivHvis det er en trådløs forbindelse (signal) – for å forbedre kommunikasjonen hvis det er lang avstand mellom enhetene, bruk 5 m antennekabel (selges separat).

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).

Hvis det er kabelforbindelse:
 - Sjekk kabel og kontakter
 - Sjekk strømnettets 230V strømtilkoblingskabel
 Sensor skadet
Gulvsensor – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Gulvsensoren er ødelagt eller frakoblet i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Kontroller sensorkabelen / bytt ut sensoren
 Sensor skadet
Termostat – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Gulvsensor/termostaten er ødelagt i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Skift ut sensorkabel/termostat
 Ingen kommunikasjon 
«X» Forlengelse 8 kanaler / Hovedmodul
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere tapt forbindelse mellom en bestemt utvidelsesmodul (nr. 1 til nr. 3) og kontrollenhet, samt hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Hvis det er en trådløs forbindelse (signal) – for å forbedre kommunikasjonen hvis det er lang avstand mellom enhetene, bruk 5 m antennekabel (selges separat).

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).

Hvis det er kabelforbindelse:
 - Sjekk kabel og kontakter
 - Sjekk strømnettets 230V strømtilkoblingskabel
 Ingen kommunikasjon
Forlengelse 4 kanaler - Hovedmodul /«X» Forl.
Tid for forekomst: «X»
Denne meldingen vises når det er en kommunikasjonsfeil mellom kontrollenhet 8  og utvidelsesmodul 4 eller utvidelsesmodul 8 nummer 1, 2 eller 3 med tilkoblet 4-kanalers modul, samt hvor lenge denne feilen har vært aktiv. - Kontroller BUS-kabel mellom kontrollenhet 8 og utvidelsesmodul 4
 - Sjekk strømnettet 230V strømkabel i 4-kanals modul
 - Koble til igjen og registrer 4-kanals modul på nytt
 Ingen kommunikasjon
Internet mod. - Hovedmo.
Tid for forekomst: «X»
Kommunikasjonen med kontrollenhet har blitt brutt på grunn av skadet BUS-kabel - Sjekk BUS-kabel
 - Koble til igjen med BUS-kabel og sjekk
 Systemversjonen er foreldet
«X» Forlengelse 8 kanaler / Hovedmodul
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil vise hvilken enhet (Kontrollenhet 8  eller utvidelsesmodul 8 nr 1 til nr 3) som har en utdatert fastvareversjon, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Feilen oppstår når en av enhetene i hele systemet har en eldre fastvareversjon. Når en slik feil oppstår, kan det hende at noen nye funksjoner i systemet ikke fungerer. Last opp den nyeste fastvaren til alle enhetene i systemet: Kontrollenhet 8, utvidelsesmodul 8 og utvidelsesmodul 4. Samme fil med den nyeste fastvare brukes til å oppdatere alle ovennevnte enheter.
 Feil programvareversjon
«X» Forlengelse 8 kanaler / Hovedmodul
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil vise hvilken enhet (Kontrollenhet  8 eller utvidelsesmodul 8 nr 1 til nr 3) som har en utdatert fastvareversjon, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Feilen oppstår når en av enhetene i hele systemet har en eldre fastvareversjon. Systemet vil ikke fungere ordentlig – den nyeste fastvaren bør lastes opp til alle enheter med en gang. En enhet med en gammel fastvareversjon vil i dette tilfellet ikke bli registrert på hovedkontrolleren – alle enheter må oppdateres til samme fastvareversjon før registrering.
 Ingen kommunikasjon
OpenTherm – Hovedmodul
Tid for forekomst: «X»
OpenTherm-kommunikasjonen har bllitt brutt på grunn av skadet kabel-/strømtap. - Sjekk strømnettets 230V strømtilkoblingskabel
 - OpenTherm-kommunikasjonen er aktivert og ingenting er tilkoblet.
 - OpenTherm-enheten er slått av eller defekt.
    
Roth Touchline SL kontrollenhet  4, WiFiIngen kommunikasjon
Reguleringsmotor «X» – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere hvilken radiator-aktuator (1 til 6) i en gitt sone som har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.To mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenhet
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenhet er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).
 Ingen kommunikasjon
Termostat – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere at en termostat eller sensor i en gitt sone har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.To mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenhet
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).
 Ingen kommunikasjon
Gulvsensor – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Denne informasjonen vil indikere at en gulvtemperatursensor i en gitt sone har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Tre mulige grunner:
1 - tom for batteri –> bytt batteri
2 - dårlig signal til kontrollenhetn
For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer.
Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet.

Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater).

3 - plasser sensoren/termostaten på et annet sted – nærmere kontrollenheten.
 Sensor skadet
Gulvsensor – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Gulvsensor ødelagt eller frakoblet i en gitt sone og har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Kontroller sensorkabel / bytt ut sensoren
 Sensor skadet
Termostat – sone «X»
Tid for forekomst: «X»
Gulvsensoren/termostaten er ødelagt i en gitt sone og har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv.Skift ut sensor/termostat
Roth QuickStop® Pro1FeilkodeBeskrivelseHandling
Alarm under strømningstestRød LED lyser + akustisk alarmStrømningstesten varsler når vannet har strømmet kontinuerlig lenger enn tillatt tid > = 13 ml/s.
Ventilenheten vil stenge av vannet.
Advarsler og alarmer kan tilbakestilles med «Tilbakestill»-knappen. Et kort trykk slår av alarmlyden. Hvis du holder tasten nede, vil du tilbakestille den aktuelle alarmen.
Ikke tilbakestill en strømningsalarm før du har fastslått årsaken til alarmen!
Alarm ved drypptestRød LED lyser + akustisk alarmDrypptesten varsler hvis det har blitt brukt vann unormalt ofte i løpet av den siste timen, f.eks. hvis en armatur ikke har blitt slått av riktig etter siste bruk.Drypptesten kan tilbakestilles uten risiko. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, bør du undersøke årsaken nærmere.
Det kan hende at QuickStop Pro har oppdaget en ny lekkasje, som i så fall også vil bli oppdaget av lekkasjetesten innen 24 timer.
Det er også mulig at vannforbruket har økt av naturlige årsaker, og du må kanskje justere følsomheten til drypptesten.
Du finner instruksjoner for dette i brukerhåndboken.
Alarm ved tetthetstestRød LED lyser + akustisk alarmLekkasjetesten utfører en langsiktig analyse av rørsystemet og varsler hvis det er tegn på at rørsystemet ikke er tett.
Husk at rørsystemet ikke bare består av rør, men også apparater som forbruker vann, som toaletter, dusjer, ismaskiner, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, luftfuktere osv.
Den lange analysetiden betyr at selv svært små lekkasjer oppdages på et tidlig stadium. Det er viktig å utbedre disse også,
fordi en liten lekkasje kan skjule eksistensen av en større.
1. Sjekk alle toalettene.
  A. Inspiser innsiden av toalettskålen for vann som siver inn. (En tynn stripe av vann på kanten eller bevegelser på vannoverflaten kan være indikasjoner på at cisternen ikke er tett. Noen ganger kan fyllemekanismen også sette seg fast.)
  B. Lukk avstengningsventilen eller kuleventilen på vannrøret som går til toalettet, og se om alarmindikasjonen stopper eller gjentas.
2. Kontroller alle kraner og andre enheter.
  A. Kontroller at alle kraner og dusjarmaturer er riktig slått av.
  B. Sørg også for at det ikke finnes noen lekkasjer på koblinger og rør i baderom og kjøkkenskap.
  C. Slå av vannforsyningen til alle apparater (f.eks. ismaskiner) med vanntilkobling og se om alarmindikasjonen opphører.
3. Sjekk alle hageslanger og utendørs kraner.
  Slanger og koblinger varer sjelden hvis du lar dem stå med trykk over lang tid. I vintermånedene er det risiko for isplugger i kalde områder, som deretter vises som en lekkasje når været blir varmere igjen.
4. Sjekk varmtvannsberederen
  A. Inspiser varmtvannsberederen og tilkoblingene.
  B. Sjekk om det renner vann ut av avløpsrøret fra vannvarmerens trykkavlastningsventil.
   2. Kontroller alle kraner og andre enheter.
 A. Kontroller at alle kraner og dusjarmaturer er riktig slått av.
 B. Sørg også for at det ikke finnes noen lekkasjer på koblinger og rør i baderom og kjøkkenskap.
 C. Slå av vannforsyningen til alle apparater (f.eks. ismaskiner) med vanntilkobling og se om alarmindikasjonen opphører.
3. Sjekk alle hageslanger og utendørs kraner.
 Slanger og koblinger varer sjelden hvis du lar dem stå med trykk over lang tid. I vintermånedene er det risiko for isplugger i kalde områder, som deretter vises som en lekkasje når været blir varmere igjen.
4. Sjekk varmtvannsberederen
 A. Inspiser varmtvannsberederen og tilkoblingene.
 B. Sjekk om det renner vann ut av avløpsrøret fra vannvarmerens trykkavlastningsventil.

 

Roth QuickStop Pro2FeilkodeBeskrivelseHandling
Alarm under strømningstestRød LED lyser + akustisk alarmStrømningstesten varsler når vannet har strømmet kontinuerlig lenger enn tillatt tid > = 1 ml/s.
Ventilenheten vil stenge av vannet.
Advarsler og alarmer kan tilbakestilles med «Tilbakestill»-knappen. Et kort trykk slår av alarmlyden. Hvis du holder tasten nede, vil du tilbakestille den aktuelle alarmen.
Ikke tilbakestill en strømningsalarm før du har fastslått årsaken til alarmen!
Alarm ved drypptestRød LED lyser + akustisk alarmDrypptesten varsler hvis det har blitt brukt vann unormalt ofte i løpet av den siste timen, f.eks. hvis en armatur ikke har blitt slått av riktig etter siste bruk.Drypptesten kan tilbakestilles uten risiko. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, bør du undersøke årsaken nærmere.
Det kan hende at QuickStop Pro har oppdaget en ny lekkasje, som i så fall også vil bli oppdaget av lekkasjetesten innen 24 timer.
Det er også mulig at vannforbruket har økt av naturlige årsaker, og du må kanskje justere følsomheten til drypptesten.
Du finner instruksjoner for dette i brukerhåndboken.
Alarm ved tetthetstestRød LED lyser + akustisk alarmLekkasjetesten utfører en langsiktig analyse av rørsystemet og varsler hvis det er tegn på at rørsystemet ikke er tett.
Husk at rørsystemet ikke bare består av rør, men også apparater som forbruker vann, som toaletter, dusjer, ismaskiner, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, luftfuktere osv.
Den lange analysetiden betyr at selv svært små lekkasjer oppdages på et tidlig stadium. Det er viktig å utbedre disse også,
fordi en liten lekkasje kan skjule eksistensen av en større.
1. Sjekk alle toalettene.
  A. Inspiser innsiden av toalettskålen for vann som siver inn. (En tynn stripe av vann på kanten eller bevegelser på vannoverflaten kan være indikasjoner på at cisternen ikke er tett. Noen ganger kan fyllemekanismen også sette seg fast.)
  B. Lukk avstengningsventilen eller kuleventilen på vannrøret som går til toalettet, og se om alarmindikasjonen stopper eller gjentas.
2. Kontroller alle kraner og andre enheter.
  A. Kontroller at alle kraner og dusjarmaturer er riktig slått av.
  B. Sørg også for at det ikke finnes noen lekkasjer på koblinger og rør i baderom og kjøkkenskap.
  C. Slå av vannforsyningen til alle apparater (f.eks. ismaskiner) med vanntilkobling og se om alarmindikasjonen opphører.
3. Sjekk alle hageslanger og utendørs kraner.
  Slanger og koblinger varer sjelden hvis du lar dem stå med trykk over lang tid. I vintermånedene er det risiko for isplugger i kalde områder, som deretter vises som en lekkasje når været blir varmere igjen.
4. Sjekk varmtvannsberederen
  A. Inspiser varmtvannsberederen og tilkoblingene.
  B. Sjekk om det renner vann ut av avløpsrøret fra vannvarmerens trykkavlastningsventil.
   2. Kontroller alle kraner og andre enheter.
 A. Kontroller at alle kraner og dusjarmaturer er riktig slått av.
 B. Sørg også for at det ikke finnes noen lekkasjer på koblinger og rør i baderom og kjøkkenskap.
 C. Slå av vannforsyningen til alle apparater (f.eks. ismaskiner) med vanntilkobling og se om alarmindikasjonen opphører.
3. Sjekk alle hageslanger og utendørs kraner.
 Slanger og koblinger varer sjelden hvis du lar dem stå med trykk over lang tid. I vintermånedene er det risiko for isplugger i kalde områder, som deretter vises som en lekkasje når været blir varmere igjen.
4. Sjekk varmtvannsberederen
 A. Inspiser varmtvannsberederen og tilkoblingene.
 B. Sjekk om det renner vann ut av avløpsrøret fra vannvarmerens trykkavlastningsventil.

 

Roth QuickStop® Sensor 1FeilkodeBeskrivelseHandling
 GrønnAlt er OK 
 RødLekkasjealarmUndersøk hvorfor det er en lekkasje. Alarmen kan dempes i 12 timer ved å trykke på krysset i 2 blink. Hvis du velger å dempe en alarm, har ikke systemet lekkasjebeskyttelse de neste 12 timene.
 Blinker rødtAlarmdemping, ventil lukketAlarmen blir dempet i 12 timer. Hvis det ikke oppdages noen lekkasje på sensoren etter 12 timer, går kontrollenheten tilbake til normal drift. Hvis det oppdages en lekkasje etter 12 timer, går enheten i alarmmodus.
 Blinker rødt/grøntAlarmdemping, ventil åpenVed alarm er ventilen lukket. Ventilen kan åpnes manuelt ved å trykke på «husknappen» to ganger.
 Blinker 4 ganger rødt, liten pause, og
blinker så 4 ganger rødt.
Ingen sensorkabel oppdagetKoble til en sensorkabel
 Blinker 4 ganger rødt, liten pause, og
blinker så 4 ganger rødt.
Frakoblet sensorkabelKontroller de tilkoblede sensorkablene
 Blinker grønt/hvittVentilen lukkes manueltVentilen lukkes manuelt ved å trykke på «husknappen» to ganger. For å åpne ventilen igjen, trykk på «husknappen» to ganger.

 

Roth QuickStop® Sensor 2FeilkodeBeskrivelseHandling
 GrønnAlt er OK 
 RødLekkasjealarmUndersøk årsaken til lekkasjen. Alarmen kan dempes i 12 timer ved å trykke på krysset i to blink. Hvis du velger å dempe en alarm, har ikke systemet lekkasjebeskyttelse de neste 12 timene.
 Blinker rødtAlarmdemping, ventil lukketAlarmen blir dempet i 12 timer. Hvis det ikke oppdages noen lekkasje på sensoren etter 12 timer, går kontrollenheten tilbake til normal drift. Hvis det oppdages en lekkasje etter 12 timer, går enheten i alarmmodus.
 Blinker rødt/grøntAlarmdemping, ventil åpenVed alarm er ventilen lukket. Ventilen kan åpnes manuelt ved å trykke på «husknappen» to ganger.
 Blinker grøntIngen sensorkabel eller trådløse sensorer er oppdagetKoble til en sensorkabel og/eller en trådløs sensor
 Blinker 4 ganger rødt, liten pause, og
blinker så 4 ganger rødt.
Frakoblet sensorkabelKontroller de tilkoblede sensorkablene
 Blinker grønt/hvittVentilen lukkes manueltVentilen lukkes manuelt ved å trykke på «husknappen» to ganger. For å åpne ventilen igjen, trykk på «husknappen» to ganger.
 Blinker mørkeblåttRegistrering av trådløs sensorKontrolleren settes i paringsmodus ved å trykke på krysset i 5 blink.
 Mørk blåTrådløs sensor registrert 
 Blinker mørkeblått/rødtTrådløs sensor er ikke registrertFor å gå tilbake til normal drift og foreta en ny registrering av en trådløs sensor, må du trykke på krysset.
 Blinker rødt/lillaSignalstyrke under 10 % til sensorFlytt den trådløse sensoren eller monter en repeater
 Blinker lyseblåttRegistrering for WiFiFølg instruksjonene i appen
 Blinker mørkeblått/rødtFeil under registrering av trådløs sensor eller WiFiSjekk om passordet for ruteren er riktig og om appen og kontrollenheten er på samme nett.
 Blinker lillaLavt batterinivåBytt batterier i de trådløse sensorene
 Blinker gultLav temperatur-alarmTemperaturen har falt under 5 grader på en sensor.
 Blinker gult/grøntFrostbeskyttelse er deaktivertDeaktiver/aktiver frostbeskyttelse – Hold inne krysset i 20 blink
 #Oppdatering fastvareHold inne «husknappen» i 10 blink (kun hvis kontrolleren er tilkoblet med WiFi)
 #Gjenopprett fabrikkinnstillingerHold inne «husknappen» i 15 blink