Roth SnowFlex®

- komplett snøsmelteanlegg

Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg

Kom vinteren i forkjøpet med et klimasmart snøsmelteanlegg

Mange benbrudd og ryggskader skjer ofte når is og snø har lagt seg fordi snørydding, strøing og salting ikke kommer fort nok i gang. Utendørsarealer fra små private innkjørsler til store offentlige p-plasser, gågater og flyplasser kan med det nye forbedrede Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg holdes fri for is og snø, da oppvarmingen kan skje før snø og is legger seg. Ved å utnytte spillkraft eller spillvarme fra industien etc. blir løsningen både klimasmart og driftsøkonomisk fornuftig.

Systemet fungerer slik at oppvarmet vann tilsatt frostvæske sirkulerer i SnowFlex® (PE-Xc)- eller PE-RT-rør, som legges i bakken og varmes opp. Vannet oppvarmes inndirekte via en varmeveksler fra en valgfri energikilde.

Det forbedrede vannbårne Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg gir mulighet for å velge mellom forskjellige energikilder og dermed alltid benytte den billigste. De største energibesparelser oppnås ved å utnytte spillvarme fra industri eller fjernvarmeverk. Med Roth reguleringssystem, som har både is og snø sensor samt temperatur- og fuktsensor så oppnås en optimal styring, slik at snøsmeltingen kun starter når det er nødvendig.

Reduksjon i driftkostnadene - og pris
Denne form for regulering gir en vesentlig reduksjon i driftskostnadene sammenlignet med standard termostatstyrte eller manuelle anlegg. Med forbedringene reduseres også prisen betraktelig – vel og merke uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Våre beregninger viser at man med Roth SnowFlex® kan regne med et årlig energiforbruk på 100-300 kwh/m2 avhengig av reguleringssystem samt klimatiske og andre lokale forhold. I det samlede regnestykke for både klima og driften bør også trekke fra besparelsene man oppnår ved å unngå salt, snørydding-maskiner og dyre arbeidstimer.

Uansett om behovet er til snøsmelting av innkjørsler, lasteramper, flyplasser, gågater, fotballbaner eller lignende, har Roth en løsning. Anleggene leveres i flere varianter, og med messingfordelere fra 2 til 6 kurser og dekker arealer opp til 300 m2. På større anlegg anbefales alltid å velge PEH fordelere.

Fordeleren har premonterte koblinger så man valgfritt kan benytte Roth SnowFlex® (PE-Xc) rør eller Roth PE-RT rør i dimensjonen 25x2,3 mm. Begge rørtyper garanterer en lang levetid og holdbarhet mot høye trykk og temperatursvingninger. Rørenes fleksible egenskaper letter også monteringen betraktelig.
Roth SnowFlex® systemet kan også brukes på de store anleggene, som f.eks gulvvarme i industribygninger, haller og idrettsarenaer. Mulighetene for varme i både utendørs- og innendørsarealer er derfor uendelige.

Roth SnowFlex® rør

Roth SnowFlex® rør 25 x 2,3 mm
Roth SnowFlex pipe® er produsert av PE-RT (Polyethylene Raised Temperature), som sikrer den beste kombinasjonen av fleksibilitet, trykk og temperaturstabilitet. Rørkvaliteten sikrer lang levetid og egner seg for trykk- og temperaturvariasjoner. Siden snøsmelteanleggene inneholder frostvæske, kreves det en veksler mellom anlegget og kjelesystemet. Derfor er det ingen oksygenbarriere på Roth SnowFlex®-røret.

 •     Produsert av PE-RT (Polyethylene Raised Temperature)
 •     Fleksibel
 •     Temperatur stabil
 •     Langt liv
 •     Maksimal temperatur: 70 °C
 •     Maks trykk: 4 bar

Roth fordelere og styring til Roth SnowFlex® snøsmeltesystem

Roth fordelere i PEH eller messing
Vi leverer fordelerrør til snøsmeltesystemet i både PEH og messing. Rørene leveres med 25 x 2,3 mm koblinger. Vi kan levere Roth fordelerrør i PEH etter spesifikke mål og lengder.

 • Leveres med 25x2,3 mm koblinger
 • Roth fordelerrør i PEH kan leveres etter spesifikke mål og lengder

Roth styring og regulering
For automatisk styring av utendørs områder, innkjørsler, lasteramper, flyoppstillingsplasser, gågater og lignende som skal holdes is og snøfrie om vinteren.

 • Inneholder: styringssentral, følere til temperatur, fukt, snø og is
 • Intelligent styring
 • Optimal driftsøkonomi

Vil du vite mer om våre produkter?

Downloads

Les mer i våre brosjyrer, produktdatablad og installasjonsveiledninger