Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Større fremgang er nødvendig for å øke sysselsettingsmulighetene og redusere ulikheten i arbeidsmarkedet. Hovedfokus i mål 8 er derfor å fremme varig og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette inkluderer å oppnå høyere produktivitetsnivåer gjennom teknologisk oppgradering og innovasjon.  

Roth streber etter å øke åpenheten i vår verdikjede og være en del av samarbeid som fremmer bærekraftige løsninger. Vi ønsker å levere vekst og stabilie økonomiske resultater, slik at vi kan fortsette med innovasjon og skape løsninger som er oppdatert den raske teknologiske utviklingen. Ved å oppnå dette kan vi investere ytterligere I utviklingen av fremtidige produkter som støtter en bærekraftig overgang. 

Som en stolt famile-eid organisasjon bruker vi våre etiske retningslinjer Code of Conduct som en guide for verdier, regler og prinsipper for vår oppførsel og handlinger. Dette inkluderer å støtte en sunn balanse mellom arbeid og privatliv for våre ansatte, samt nulltoleranse mot enhver form for diskriminering.

For mer informasjon om FNs bærekraftsmål 8, vennligst besøk: Anstendig arbeid og økonomisk vekst (fn.no)

 

 

Nysgjerrig på de 4 målene Roth har satt seg å følge?