Roth Touchline® SL

- trådløst system for gulvvarme og radiatorstyring

Roth Touchline® SL – trådløst system for gulvvarme og radiatorstyring

Det nye Roth Touchline® SL systemet er egnet for individuell regulering og overvåking av romtemperatur i bygninger med gulvvarme-løsninger fra Roth. Reguleringssystemet kan også brukes til radiatorer, og styres via de trådløse motorene til radiatorene. Systemet kan brukes til både oppvarming og kjøling. Systemet kan også styres via Roth Touchline® SL appen hvis du velger å utvide systemet med en Roth Touchline® SL WiFi-modul. 

  • Roth Touchline® SL - kontrollenhet med 8 kanaler
  • Tilkobling for opptil 4 Roth Touchline® SL utvidelsesmoduler
  • kompatibel med taleassistenten Alexa og Google Home

Roth Touchline® SL reguleringssystem består av en Roth Touchline® SL kontrollenhet med 8 kanaler, og en utvidelsesmodul med 8 kanaler. På Roth Touchline® SL kontrollenheten kan det trådløst kobles opptil 4 stk utvidelsesmoduler, så tilsammen er det mulig å koble 106 stk 230V reguleringsmotorer fordelt på 40 soner.

Ved hjelp av Roth Touchline® SL ventil i kombinasjon med Roth Touchline® SL uteføler kan du styre en 3 eller 4 veis shunt med utekompensering for å sikre at gulvvarmesystemet ditt har riktig turtemperatur på tilførsel.

I tillegg har kontrollenheten en 230V-utgang for pumpe, samt en spenningsfri kontakt for å kontrollere en ekstra varme- eller kjøle-enhet.

Hvis du bruker Roth Touchline® SL ventil- modul så får du en utekompensert styring, slik at ditt gulvvarmeanlegg alltid har den optimal tur- temperatur. I tillegg har kontrollenheten en 230V utgang til pumpe samt en spenningsfri kontakt for å kunne styre en ekstra varme- eller kjøleenhet.

Roth Touchline® SL termostat
digital hvit

Trådløs. Med display.
Temperaturen stilles enkelt inn
via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 83

Roth Touchline® SL kontrollenhet, 8 kanaler
Har 8 soner, med mulighet for tilkobling av 4 stk.
230V reguleringsmotorer pr. sone, 32 stk.
Reguleringsmotorer totalt.
NRF nr. 837 08 81

 


Roth Touchline® SL sensor
Mini med fuktighetsføler

Hvit sensor uten knapper og display.
Enkel temperaturstyring via Roth Touchline®
SL appen eller fra kontrollenheten.
HxLxB: 37 x 37 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 86

 

 


Roth Touchline® SL repeater
Ved lange avstander mellom kontrollenhet og
termostater kan det monteres en repeater
for å forbedre signalstyrken.
NRF nr. 837 08 65

 


Roth Touchline® SL WiFi-modul
Trådløs styring og overvåking via internett.
Opp til 30 m
innendørs rekkevidde.
NRF nr. 837 08 91


 

Roth Touchline® SL termostat
digial sort

Trådløs. Med display.
Temperaturen stilles enkelt inn
via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 85

Roth Touchline® SL udvidelsesmodul 8
Har 8 soner, med mulighed for tilkobling av 4 stk.
230V reguleringsmotorer pr. Sone
32 stk. reguleringsmotorer totalt.
NRF nr. 837 08 82
 

Roth Touchline® SL sensor
Hvit sensor uten knapper og display.
Enkel temperaturstyring via Roth Touchline®
SL appen eller fra kontrollenheten.
HxLxB: 80 x 80 x 17mm.
NRF nr. 837 08 89

 

Roth Touchline® SL ventilmodul
Til styring av en 3- eller 4-veis shunt sammen
med utendørssensor som værbasert styring.
NRF nr. 837 08 93 

Roth Touchline® SL sensor til vindu
Stenger for varmen i rommet
når vindu eller dør åpnes,
for å sikre et minimum av varmetap.
Trådløs kommunikasjon.
NRF nr. 837 08 94

 


Roth Touchline® SL gulvføler
Benyttes sammen med Roth Touchline® SL
termostater. Lengde på ledning er 2,5 meter.
NRF nr. 837 08 87

Roth Touchline® SL Plus termostat
digital hvit

Trådløs. Med stort display.
Temperaturen stilles enkelt inn
via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 24 mm.
NRF nr. 837 08 84

 
Roth Touchline® SL ekstern antenne
Benyttes ved ugunstige plasseringer av kontrollenhetene,
f.eks. inne i fordelerskap. Forbedrer signalstyren
NRF nr. 837 08 64    

 


Roth reguleringsmotor
230V, NC, 1W.
NRF nr. 837 03 92

 

Roth Touchline® SL radiatostyring
For styring av temperatur i rom med radiatorer.
Tilkobling til ventil med M30 x 1,5 mm gjenger.
(RAN og RTDN adapter)
NRF nr. 837 08 88


 

Roth Touchline® SL uteføler
Brukes sammen med ventil modul
når det ønskes trådløs uteføler.
HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.
NRF nr. 837 08 92
 

Roth Touchline® SL app
> Total kontroll på systemer for gulvvarme og radiator i alle tilknyttede rom og hjem
> Statusovervåking for pumpe
> Enkel veksling mellom driftsmoduser
> Enkel programmering
> Kontroll og overvåking av sensorer
> Statistikkvisning med mulighet for å overvåke f.eks. temperatursvingninger og driftsforstyrrelser

Hent Roth Touchline® SL  App veiledning her.

Vil du vite mer om våre produkter?

Innmelding

Signalforstyrrelser i forbindelse med 5G nett

Roth har nylig fått kjennskap til at datatrafikk på LTE800-bånd (f.eks. 5G ) kan forårsake problemer og forstyrrelse av radiosignaler som sendes internt mellom Roth’s trådløse produkter.

Dette kan oppstå dersom 5G sender er for nærme eller hvis signalstyrken er for høy. Vi kan ikke utelukke muligheten for at installasjon eller implementering av radiobaserte teknologier i fremtiden kan forårsake lignende problemer. Det kan være alt fra LED lys, garasjeport- åpnere osv som også sender på samme frekvensbånd.

Til nå har 5G-signalene forårsaket problemer som er utenfor Roths kontroll. Roth kan derfor ikke holdes ansvarlig for, eller erkjenne krav som kan tilskrives slike forstyrrelser utført av tredjepart.