Soft- og firmwareoppdateringer

- til utgått Roth Touchline

Utgått Roth Touchline

Vil du ha tilgang til de nyeste funksjonene for styring av gulvvarmeanlegget ditt via Roth Touchline app'en, bør du holde  kontrollenheten oppdatert. Med et oppdatert Roth anlegg vil du også minske risikoen for mulige driftsfeil.

Her finner du de nyeste soft- og firmware oppdateringene til ditt Touchline system.

Roth Touchline
Det er mulig å oppdatere Roth kontrollenheten din med nyeste firmware her. Oppdatering er tilgjengelig for kontrollenheter, se veiledninger her:

Den nyeste Roth Touchline+ er klar for nedlasting i App Store/ Google play.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roth Touchline SL

Veiledning for firmwareoppdatering for Roth Touchline SL  kontrollenhet 8 og utvidelsesmodul 8:

Du trenger en USB-pinne som må formateres til FAT32 (standard). Last ned de nødvendige ZIP-filene til datamaskinen, og pakk dem ut. Kopier BIN-filene som trengs til USB-pinnen. Hvis du vil, kan du kopiere alle BIN-filer til pinnen, bootloaderen i produktet vil automatisk velge riktig BIN-fil.

• Slå av 230V-strømmen
• Koble USB-en (koble kabel-USB til mini-USB nødvendig) med den nye firmwaren
• Trykk og hold "Avslutt"-knappen nede og slå på
• Vent til kontrollenheten er oppdatert og displayet viser "Vellykket"
• Trekk ut USB-en


Veiledning for firmwareoppdatering forRoth Touchline SL  WiFi Internett-modul:

Du trenger en USB-pinne som må formateres til FAT32 (standard). Last ned de nødvendige ZIP-filene til datamaskinen din og pakk dem ut. Kopier BIN-filene som trengs til USB-pinnen. Hvis du vil, kan du kopiere alle BIN-filer til pinnen, bootloaderen i produktet vil automatisk velge riktig BIN-fil.

• Slå på 230V-strømmen
• Koble USB-en  med den nye firmwaren
• Vent til Internett-modulen er oppdatert og displayet viser "Vellykket"
• Trekk ut USB-en

Firmware til Roth Touchline SL kontrollenhet 8: L-11
Firmware til Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8: L-11S
Firmware til Roth Touchline SL Wifi modul: WiFi-RS

Vil du vise/kontrollere Touchline SL (med wifi) fra en datamaskin?

Så besøk https://roth-touchlinesl.com/

Vil du vite mer om våre produkter?


Fill out my online form.