Roth QuickTemp Compact® system

Roth QuickTemp Compact® system for installasjon på bærende underlag består av polystyrenplater av ekstremt høy densitet, (styropor F 495), med støpte spor. Platene har pålimt en 0,5 mm tykk aluminiumsplate. I systemet inngår også vendeplater og fremføringsplater av samme kvalitet. Systemet er utviklet slik at det kan installeres der det stilles krav til lav byggehøyde, det har også trinnlydsdempende egenskaper og kan leveres i to forskjellige utgaver:

  • Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 med total byggehøyde på 14 mm for 10,5 mm Roth X-PERT S5® gulvvarmerør
     
  • Roth QuickTemp Compact® system 24/16 med total byggehøyde på 24 mm for 16 mm Roth X-PERT S5® gulvvarmerør. Byggehøyden er eksklusive overgulv


Roth QuickTemp Compact® system leveres i ferdige pakker som dekker et areal på ca. 8,9 m². I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å supplere med ekstra vendeplater og disse kan leveres som tilleggspakker.

 

Tekniske data
 

Roth QuickTemp Compact® system 24/16
(byggehøyde 25 ± 1 mm), 8,9 m²
NRF-nr. 837 01 53
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5
(byggehøyde 14 ± 1 mm), 8,9 m²
NRF-nr. 837 01 56
RothQuickTemp  Compact® system 14/10,5
(byggehøyde 14 ± 1 mm), 5,2 m²
NRF-nr. 837 01 55
Målhøyde 24/16 (byggehøyde 25 ± 1 mm)
høyde 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1mm)
bredde 610 ± 4 mm,
lengde 1219 ± 3 mm
Areal0,74 m²/plate
1 pakke = 8,9/m² eller 5,2/m²
Spor4 stk. med C/C 152 mm eller
2 stk. med C/C 304 mm
Materiale24 og 14 mm ekspanderet polystyren,
densitet 50 kg/m³,
trykkstyrke 400 kPa
Max generell belastning2,0 kN/m²
Isoleringsevne0,032 W/m K
Medietemperaturmax. 45°C
Forbruk pr. m²1,40 plater
Rørforbruk pr. m²ved C/C 152 mm 6,5 m/m²
ved C/C 304 mm 3,3 m/m²
Overgulv min. tykkelse
Følg alltid tregulvprodusentens anvisninger
tykkelse 13 mm tre/laminat
Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning:Roth QuickTemp Compact® system 24/16 Δ Lw = 19 dB
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 Δ Lw = 18 dB
Forbedret luftlydisolasjon Δ R’w = 1 dB
Anbefalte rørtyper og maks rørlengder:Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm max 60 m
Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm max 90 m

Tekniske data
 

Roth QuickTemp Compact® system 24/16
(byggehøyde 25 ± 1 mm), 8,9 m²
NRF-nr. 837 01 53
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5
(byggehøyde 14 ± 1 mm), 8,9 m²
NRF-nr. 837 01 56
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5
(byggehøyde 14 ± 1 mm), 5,2 m²
NRF-nr. 837 01 55
Målhøyde 24/16 (byggehøyde 25 ± 1 mm)
høyde 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1mm)
bredde 610 ± 4 mm,
lengde 1219 ± 3 mm
Areal0,74 m²/plate
1 pakke = 8,9/m² eller 5,2/m²
Spor4 stk. med C/C 152 mm eller
2 stk. med C/C 304 mm
Materiale24 og 14 mm ekspanderet polystyren,
densitet 50 kg/m³,
trykkstyrke 400 kPa
Max generell belastning2,0 kN/m²
Isoleringsevne0,032 W/m K
Medietemperaturmax. 45°C
Forbruk pr. m²1,40 plater
Rørforbruk pr. m²ved C/C 152 mm 6,5 m/m²
ved C/C 304 mm 3,3 m/m²
Overgulv min. tykkelse
Følg altid trægulvproducentens anvisninger
tykkelse 13 mm tre/laminat
Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning:Roth QuickTemp Compact® system 24/16 Δ Lw = 19 dB
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 Δ Lw = 18 dB
Forbedret luftlydisolasjon Δ R’w = 1 dB
Anbefalte rørtyper og maks rørlengder:Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm max 60 m
Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm max 90 m

Tilbehør

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX, 25 kgNRF nr. 837 01 58
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW, 25 kgNRF nr. 837 03 06
Roth QuickTemp Compact® primer, 10 kgNRF nr. 837 01 59
Roth QuickTemp Compact® vendeplater, (14/10,5) 10 stk.NRF nr. 837 01 57
Roth QuickTemp Compact® vendeplader, (24/16) 10 stk.NRF nr. 837 01 54
Roth QuickTemp ClimaComfort® kantisolering (50 mm) 25 m.NRF nr. 837 03 07
  • Helt ned i 14 mm byggehøyde
  • Hurtig og enkel installasjon
  • Hurtig reaksjonstid
  • Høy varmeavgivelse
  • Valgfritt overgulv
  • 16 eller 10,5 mm rør Roth X-PERT®S5

Vil du vite mer om våre produkter?