Roth MultiPex® rørsystem

- godkjent for varme, kjøle og sanitæranlegg

Roth MultiPex®

MultiPex® rørsystem - godkjent for varme, kjøle og sanitæranlegg

Elektronstrålefornettet polyetelenrør med diffusjonssperre. Brukes i varme, sanitær og kjøleanlegg.

Maks driftstrykk = 10 bar
Maks kortvarig temp = 95 °C
Maks kontinuerlig temp = 70 °C

MultiPex® rør i dim. 12- 32 mm. Pexrør er miljøvennlig og avgir ingen skadelige partikler til vannet. Pex tåler aggressiv vannkvalitet og høye vannhastigheter. Tappevannsystemet er vannskadesikkert og utbyttbart.

 • Enkelt
 • Monteringsvennlig
 • Fleksibelt
 • Økonomisk

Roth MultiPex® rør i rør med 11 Watt selvregulerende varmekabel

Når det er risiko for frost - i f.eks. byggebrakker eller andre bygninger, finnes det oftest et behov for ekstra frostsikring av installasjoner for tappevann og varmeinstallasjoner. Roth MultiPex® rør i rør med selvregulerende varmekabel er det beste valget for frostsikre installasjoner. MultiPex® røret kan brukes igjen til andre installasjoner.

Den selvregulerende varmekabelen er limt på Roth MultiPex® røret for å få maksimal varmeoverføring og kommer ferdig montert med stikkontakt og endeavslutning. Rørleggeren kan koble til vann eller varme og sette stikkontakten i en 230 V kontakt.

Om varmekabelen ønskes kortere skal det utføres av en autorisert elektriker. Dette gjelder også ved tilkobling av ekstern termostat med ekstern føler om det ønskes.

Produktet må ikke brukes til drikkevannsinstallasjoner uten Roth termostat til rør i rør med varmekabel. En ekstern føler skal plasseres direkte mellom pex- og varerør, og termostaten sikrer at det kalde forbruksvannet ikke varmes opp over innstilt temperatur (anbefalt 6 grader).

MultiPex® røret leveres med 28 mm eller 34 mm varerør og 20 mm cellgummiisolering.

  • Roth MultiPex® rør i rør med 11 watt selvregulerende varmekabel.
  • Den selvregulerende varmekabelen er limt på MultiPex® røret.
  • MultiPex® røret leveres med Roth varerør 28 mm eller 34 mm.
  • Varerøret er dekket med Roth X-Pluss isolering. 
  • 15 mm/28 mm varerør. 20 mm isolering inkl. præmonteret 11 Watt selvregulerende varmekabel.
   Kveiler på 60 meter. NRF-nr.: 508 39 01
  • 22 mm/34 mm varerør. 20 mm isolering inkl. præmonteret 11 Watt selvregulerende varmekabel.
   Kveiler 60 meter. NRF-nr.:  508 39 02
  Effekt selvregulerende varmekabel11 (W/m) Max 60 m. 
  Type kabel/rør SeM11/MultiPex®
  Normal dimensjon kabel/rør 8,0 x 5,0/ 15 mm & 22 mm
  Min. bøyeradius kabel/rør 34 mm/5 x dia.
  Driftsspenning kabel 230V
  Max. driftstemperatur kabel/rør 65°C/70°C
  Min. installasjonstemperatur kabel/rør -30°C/-20°C
  Oppstartsbelastning, kabel 10/16A

  Tilbehør

  • Termostat til Roth MultiPex® rør i rør med varmekabel. NRF nr. 511 82 42
  • Tilbehørssett til selvregulerende varmekabel. NRF nr. 511 82 41

  Vil du vite mer om våre produkter?