Sikkerhetsdatablad

- samlet oversikt

Sikkerhetsdatablad (SDS) er ment å gi brukere av kjemikalier den nødvendige informasjonen for å hjelpe dem å beskytte menneskers helse og miljøet.

Brukere av kjemikalier er bedrifter eller enkeltpersoner i EU/Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som bruker et stoff, som sådan eller i en blanding, i sin industrielle eller forretningsmessige virksomhet.

Sikkerhetsdatabladene er beregnet på både arbeidstakerne som håndterer kjemikaliene og sikkerhetsansvarlige.