EPD

Miljøvaredeklarasjoner

Roth miljøvaredeklarasjoner (EPD)

Miljøvaredeklarasjoner eller EPD (Environmental Product Declarations), dokumenterer et produkts miljømessige egenskaper og utarbeides i forhold til europeiske og internasjonale standarder. De verifiseres av en uavhengig tredjepart, noe som sikrer transparent og ensartet miljødokumentasjon.

Miljøvaredeklarasjonene er basert på en livssyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment), som utvikles på bakgrunn av spesifikke data fra det gjeldende produkt samt produsent.

Resultatet av dette er en rekke miljøpåvirkningskategorier som bl.a. global oppvarmning, nedbryting av ozonlaget, tap av naturressurser og forsuring av jord og vassdrag.

Roth North Europe A/S utvikler løpende EPD’er på flere produkter. Det gir rådgivere, arkitekter og andre eksperter i byggenæringen mulighet for å benytte seg av våre produktspesifikke EPD’er for å danne seg et bilde av en bygnings samlede miljøpåvirkning.

Se våre EPD’er her.

Har du spørsmål til våre EPD'er eller ønsker en prosjektspesifikk EPD, kan du kontakte sustainability@remove-this.roth-northeurope.com, og vi vil hjelpe deg videre.

Downloads

Les mer i våre brosjyre