EPD

Miljøvaredeklarasjoner

Roth miljøvaredeklarasjoner (EPD)

Miljøvaredeklarasjoner eller EPD (Environmental Product Declarations), dokumenterer et produkts miljømessige egenskaper og utarbeides i forhold til europeiske og internasjonale standarder. De verifiseres av en uavhengig tredjepart, noe som sikrer transparent og ensartet miljødokumentasjon.

Miljøvaredeklarasjonene er basert på en livssyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment), som utvikles på bakgrunn av spesifikke data fra det gjeldende produkt samt produsent.

Resultatet av dette er en rekke miljøpåvirkningskategorier som bl.a. global oppvarmning, nedbryting av ozonlaget, tap av naturressurser og forsuring av jord og vassdrag.

Roth North Europe A/S utvikler løpende EPD’er på flere produkter. Det gir rådgivere, arkitekter og andre eksperter i byggenæringen mulighet for å benytte seg av våre produktspesifikke EPD’er for å danne seg et bilde av en bygnings samlede miljøpåvirkning.

Roth North Europe A/S har valgt den norske programleverandøren EPD-Norway (https://www.epd-norge.no/) til å verifisere og publisere våre EPDer. Dette samarbeidet garanterer at våre EPD-er opererer i samsvar med relevante internasjonale og europeiske standarder og metodeveiledninger.

Inkludert i vårt samarbeid er også deres støtte og deltakelse i ECO plattformen «arbeid og aktiviteter», med fokus på internasjonal Produktkategori regler – Product Category Rules (PCR), harmonisering og standardisering. Dette sikrer utvikling og levering av troverdige og vitenskapelig korrekte data fra produkter. Dette er også din garanti for en transparent miljødokumentasjon, da Roth EPD-er gjenspeiler den faktiske mengden og typen råmateriale som brukes i våre produkter så vel som i produksjonen.

Se våre EPD’er her.

Har du spørsmål til våre EPD'er eller ønsker en prosjektspesifikk EPD, kan du kontakte sustainability@remove-this.roth-northeurope.com, og vi vil hjelpe deg videre.

Downloads

Les mer i våre brosjyre