Roth system til innstøping i betong med bindtråd

Den tradisjonelle løsningen

Røret settes fast med bindtråd til et armeringsnett som fungerer både som rørholder og styrker betongen. Armeringsnettet skal være hevet ca. 10 mm fra den underliggende isoleringen. Det skal legges en fuktsperre umiddelbart under gulvvarmerørene. Dersom du ikke benytter bindtråd kan du i stedet anvende clips. Det fungerer også både som rørholder og hever armeringsnettet over isoleringen.

  • Armeringsnett fungerer som rørholder og styrker betongen
  • Du kan benytte bindtråd eller clips

Vil du vite mer om våre produkter?