Roth FloorFix®

Roth Floorfix® systemet minimerer utilsiktet og ukontrollert overskuddsvarme fra gjennomgående tilførselsledninger i «transportsoner» slik standarden beskriver.

I rom der det er installert en gulvvarmefordeler, eller rom der mange tilførselsledninger for de enkelte gulvvarmekursene går gjennom, så ønsker man å beskytte mot uønsket overskuddsvarme.
Byggteknisk forskrift (TEK 17) §14-3 beskriver blant annet isolasjon. I veiledningen NS-EN 1264 henvises det til standardene NS-EN 12828:2012 + A1:2014 og DS 452:2013 hvor det står at rør som fører til utilsiktet oppvarming bør isoleres.

Ideell temperatur
Fordelere er ofte plassert i ganger eller korridor-områder. Temperaturen i alle de omkringliggende rommene er vanligvis minst 21 ° C (23-24 ° C på badet), så det er ikke alltid mulig å opprettholde en temperatur under 21 ° C i nevnte rom når tilførselsledninger ligger tett i «transportsonene». Dette påvirker temperaturen negativt. Rom på mindre enn 6 m², som for eksempel lagerrom/ bod som ikke krever individuell romregulering, må også beskyttes mot overoppheting eller ukontrollert overskuddsvarme. Roth Floorfix® systemløsning er ideelt for «transportsoner» av tilførselsledninger og oppfyller disse behovene og nevnte krav. Roth Floorfix® systemet sikrer kontrollert varmeeffekt der man har behov og større kontroll av romtemperaturer i rommene med «transportsoner»

Installasjonsvennlig systemløsning
Roth Floorfix® systempakken består av robuste Duo-System plater som er bygget opp i en sandwich konstruksjon med luftspalte som er heldekkende på begge sider. Floorfix® platene er gjennomsiktige slik at man kan se hvor tilførselsledningene til de forskjellige gulvvarmekursene går. Siden man kan se rørene under platene vil man ikke skade rørene under med festeklipsene ved eventuelt rør over platene.

Bevist trinndemping
Den testede trinn/ lyd- dempingen av Roth Original Tacker® platene forblir uendret i bruk sammen med Floorfix® platene. Det er bekreftet ved testing ved Fraunhofer Institute i Stuttgart.


Tekniske data

Roth Floorfix®NRF nr. 837 00 13
Forpakning6 plater = 36 m2
Mål, mm1.000 x 1.030 x 2 mm pr. plate

Vil du vite mer om våre produkter?

Downloads

Les mer i våre brosjyrer, produktdatablad og installasjonsveiledninger