Roth RTL-ventil - Energieffektiv gulvvarmeløsning til lave kostnader

Et rimeligere og enkelt alternativ til renovering av mindre baderom
Ved renovering av enkelte rom, f.eks. baderom, kjøkken, anneks mm. fravelges ofte vannbåren gulvvarme da det kan være både en komplisert og dyr løsning.
Ved bruk av Roth RTL-ventiler som flow- og temperaturregulering på gulvvarmekursen, blir det et langt mer energieffektivt og rimeligere alternativ til elektriske gulvvarmeløsninger.

Roth RTL-ventilen monteres på gulvvarmekursens retur, hvor den måler medietemperaturen og regulerer gjennomstrømningen til den innstilte temperatur mellom 10°C og 50°C.
I tillegg til regulering etter medietemperaturen leveres Roth RTL-ventiler også med forskjellige muligheter for regulering etter romtemperaturen. Roth tilbyr to løsninger; en med termostaten montert med eller uten kapillarføler på Roth RTL-ventilhuset. Ved den løsningen kreves det ikke elektrisk tilkobling. Alternativt kan den leveres med en trådført eller trådløs romtermostat.

Løsningen kan monteres på et allerede eksisterende radiator-/varmesystem. En eknkel, rask og økonomisk løsning for både deg som installatør og kundene dine.

En leverandør til hele gulvvarmeinstallasjonen
Roth utvikler, produserer og markedsfører komplette gulvvarmesystemer av høy kvalitet. Når du bruker en komplett Roth gulvvarmeløsning i kombinasjon med Roth RTL-ventilen, kan du være sikker på at alt passer sammen. Løsningen er testet og godkjent som et enkelt system. Det gir deg en raskere arbeidsprosess og høy kvalitet.

Roth RTL-ventilen oppfyller kravene til komfort oppvarming i små baderom, også uten romtemperaturregulering.
Installasjonen er gjort enkel og leveres med monteringsskruer. Isoleringen oppfyller kravene i isoleringsnormen NS-EN 12828:2012 + A1:2014 og DS452. Medfølgende isolering er en del av emballasjen og på den måten reduseres omkostningere.

Kontakt din lokale salgskonsulent her for å høre mer om Roth RTL-ventilen.

 

     
Roth RTL-ventil
Regulerer gulvvarmen etter retur- temperaturen fra gulvvarmekursen. Kan brukes på gulvvarme der det ikke er krav til rom-regulering med termostat.
NRF nr. 837 04 52
Roth RTL-ventil med manuell termostat
Regulerer gulvvarmen etter retur- temperaturen fra gulvvarmekursen og romtemperaturen. Ventilen skal plasseres i rommet.
NRF nr. 837 04 53
Roth RTL-ventil med trådløs termostat
Regulerer gulvvarmen etter retur- temperaturen fra gulvvarmekursen og en ønsket romtemperatur som stilles på termostaten.
NRF nr. 837 04 54
Roth RTL-ventil med kapillarføler
Regulerer gulvvarmen etter retur- temperaturen fra gulvvarmekursen og den ønskede romtemperatur via kapillarføleren.
NRF nr. 837 04 55