Trønderlån på Støre Gård

La Roth gulvvarme i 160 år gammel trønderlån

Trønderlån på Støre Gård

 La Roth gulvvarme i 160 år gammel trønderlån

- Jeg måtte spekulere litt for å finne ut hvordan vi kunne installere vannbåren gulvvarme i trønderlåna fra 1856 på Støre Gård, sier Andreas Hagerup i Hagerup Rør og Sveiseteknikk AS. Med Roth som sparringspartner fant han en lavtbyggende gulvvarmeløsning som også kunne fungere i en gammel og tradisjonsrik bygning.

Støre Gård er et økologisk melkebruk sentralt på Innherred i Trøndelag. Gården består av to trønderlåner, i tillegg til driftsbygninger og et bolighus fra nyere tid. Da den 160 år gamle trønderlåna som er våningshuset på gården skulle oppgraderes med vannbåren gulvvarme, ble en lavtbyggende gulvvarmeløsning fra Roth et selvsagt valg.

Gøy å legge rørene
En trønderlån er kjent for sin lange og smale huskropp, siden huset ble påbygd i lengden etter hvert som familiene hadde behov for mer plass. Trønderlånene er bygd i tømmer.

- Jeg la vannbåren gulvvarme fra Roth i den midtre delen av våningshuset for 2 år siden, og da den nordre delen av huset sto for tur i vår ble jeg kontaktet av driverne av gården, forteller Andreas Hagerup. Han er daglig leder og eneste ansatt i rørleggerbedriften Hagerup Rør og Sveiseteknikk og har hele Trøndelag som nedslagsfelt.

Den nordre delen av huset er 50 kvm og inneholder trappegang, soverom og bad.
Med en lavtbyggende gulvvarmeløsning ble oppgraderingen av huset så lite inngripende som mulig. En gulvlegger fra et annet firma la isolasjonsplater i første etasje, mens rørleggeren la 16 mm gulvvarmerør med leggeskinner og påstøp. I andre etasje er det imidlertid lagt Roth Clima Comfort som bygger 17 mm. Dette er en systemplate med hull for å feste rørene før avretting. Platene har lim under som legges direkte på underlaget, og rørene festes deretter i platen. Gulv avrettes og parkett og flis legges oppå.

- Å legge 10,5 mm gulvvarmerør er det desidert morsomste jeg gjør fordi det går så lekende lett og jeg ser resultater av det jeg gjør med en gang. Hvis jeg skulle trekke frem en ulempe med å bruke Roth Clima Comfort, er det at jeg blir så fort ferdig! sier Andreas Hagerup.

Kobler sammen gulvvarmeanlegget i tre husdeler
Neste prosjekt på gården for Hagerup VVS er sørenden av huset, samtidig som hele bygningen skal etterisoleres. Styringssentralen til gulvvarmeanlegge er lagt i kjelleren og her skal gulvvarmen til de tre husdelene kobles sammen når alt er ferdig.

-Jeg måtte spekulere litt sammen med Roth for å finne en god løsning. Å koble sammen styringen resulterte i lange styringskabler fra en samlestokk i øverste etasje. Samlestokken ville jeg ha der for raskere respons og for å få god utlufting av anlegget, beskriver han.

Foreløpig styres varmen manuelt, men styringssystem skal kobles på når alle tre delene av huset er ferdige.

Det er et flisfyringsanlegg som forsyner våningshuset og driftsbygningene med varme. Et vedfyringsanlegg ble installert for 15 år siden, men eierne av gården skiftet til flisfyring for 3-4 år siden. De rydder stengler på egen tomt i tillegg til å kjøpe ferdig flis. Flisfyring er en rimelig løsning når strømprisen stiger.

Unik sparringspartner
Andreas Hagerup har 20 år i rørleggerfaget og har brukt Roth så lenge han kan huske. Siden oppstarten av sin egen rørleggerbedrift i 2013 har han hatt et tett og godt samarbeid med Roth Norge. Nå har rørleggerbedriften spesialisert seg på varmeanlegg, og Andreas Hagerup bruker sine erfaringer for å finne den beste løsningen for hvert prosjekt. For 2-3 år siden begynte han også å legge tappevann fra Roth.

- Roth hjelper meg med å prosjektere gulvvarmeanleggene, og er en verdifull sparringspartner på spesialoppdrag, som dette i den gamle trønderlåna. Det er enklere og mer effektivt å bruke samme leverandør på alle typer rør, og det er lite tull på produktene, beskriver han. Han legger til at det gjør både han og kundene trygge på den valgte løsningen.

Det er det gode samarbeidet med Roth og at Hagerup VVS er partner i Rørkjøp med gode innkjøpsbetingelser som gjør det mulig å hevde seg i konkurransen for de små rørleggerbedriftene, slik Andreas Hagerup ser det.

- Som enmannsfirma begrenser det seg hvor mye arbeid jeg kan påta meg. Med en god samarbeidspartner som Roth har jeg opparbeidet meg et godt renommé hos kundene mine på Frosta og omegn. På sikt planlegger jeg å ansette flere rørleggere, men akkurat nå fungerer det godt og jeg tar en dag om gangen, avrunder han.