Visjon, misjon og verdier

Visjon
Vår visjon er å være de beste på markedet innen gulvvarme- og tappevannsystemer til vann og varme.

Misjon
Med et internasjonalt perspektiv og en nasjonal tilstedeværelse, vil vi sikre innovative, prisriktige og markedstilpassede systemer av høy kvalitet, kombinert med gode support- og logistikkløsninger.

Verdier


Profesjonell

• Vi samarbeider profesjonelt med alle våre forretningsforbindelser, herunder kunder, leverandører og kolleger.
• Vi har et høyt nivå av profesjonell kompetanse.
• Vi er profesjonelle til alle oppgaver.
• Vi holder det vi lover til avtalt tid og kvalitet.

Ambisiøse

• Vi jobber alltid helhjertet og lidenskapelig for å nå selskapets mål og visjoner.
• Vi jobber hardt med å være best på det vi gjør.
• Vi er utholdende, hardt arbeidende og fokuserte på å nå våre mål.
• Våre ambisjoner krever at vi kontinuerlig forbedrer våre ferdigheter, produkter og prosesser.

Respekt

• Vi har gjensidig respekt og interesse for våre kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere.
• Vi har forståelse og anerkjennelse av hverandres arbeid.
• Vi er lydhøre og respekterer andres meninger.
• Vi gir og får konstruktive tilbakemeldinger.

Innovative

• Vi er endringsvillige og vil alltid utfordre det eksisterende.
• Vi våger å komme med nye ideer og utvikle de.
• Vi søker ny kunnskap og inspirasjon både internt og eksternt.
• Vi vil alltid forsøke å være et skritt foran våre konkurrenter.