Roth system til innstøping i betong med bindtråd

Den tradisjonelle løsningen
Røret settes fast med bindtråd til et armeringsnett som fungerer både som rørholder og styrker betongen. Armeringsnettet skal være hevet ca. 10 mm fra den underliggende isoleringen. Det skal legges en fuktsperre umiddelbart under gulvvarmerørene. Dersom du ikke benytter bindtråd kan du i stedet anvende clips. Det fungerer også både som rørholder og hever armeringsnettet over isoleringen.
Din oversikt
  • Armeringsnett fungerer som rørholder og styrker betongen
  • Du kan benytte bindtråd eller clips
Tekniske data og installasjonsveiledning

Her finner du tekniske data og installasjonsveiledning til:

Roth sytem til innstøping i betong med bindtråd