Roth gulvvarmefordeler

Roth gulvvarmefordeler med eller uten vannmengdemålere
Roth gulvvarmefordeler med eller uten vannmengdemålere, er en høykvalitets fordeler produsert av Roth. Roth gulvvarmefordeleren leveres ferdig sammensatt for 2 til 12 avgreninger som håndregulert og forberedt for montering av reguleringsmotorer. Fordeleren er veldig stabil med god plass mellom anslutningene, c/c 55 mm, og monteres enkelt i Roth fordelerskap. Roth fordelerkuplinger i ¾” bestilles separat til aktuell dimensjon. Samme kupling passer til Roth X-PERT S5® og Roth Alu-LaserPlus® gulvvarmerør.


Roth fordeler m/vannmengdemåler for hver gulvvarmekrets forenkler innjustering og ettersyn. Roth vannmengdemåleren har en skala fra 0-4,0 l/min. Vannet i systemet har ikke direkte kontakt med målerne, hvilket eliminerer risikoen for avleiringer på måleglasset. Roth gulvvarmefordeleren inneholder alle nødvendige ventiler og beslag m.m. som skal brukes for å regulere et moderne gulvvarmeanlegg, og leveres komplett i pappeske montert i opphengningsbeslag med gummidempning og monteringsskruer. Vedlagt følger også et sett merkelapper med rom betegnelse for oppmerking av kretsene på fordeleren.

Din oversikt
  • Leveres til 2-12 avgreininger
  • Forberedt til montering av termomotorer
  • Inneholder alle nødvendige ventiler
  • Opphengsbeslag til montering følger med
  • Flowmåleren har en skala fra 0-4,0 l/min
  • Innbyrdes C/C avstand 54 mm
  • Kan kombineres til flere end 12 kretser etter behov

Tekniske data og installasjonsveiledning
Download