Roth Touchline® PL

- Trådløst reguleringssystem for gulvvarmestyring for større prosjekter

Roth Touchline® PL - trådløstregulering

Roth Touchline® PL reguleringssystem til prosjekt brukes til individuell styring og regulering av romtemperaturen i bygninger med gulvvarmeanlegg der man trenger et enkelt, men velfungerende system. Systemet består av en kontrollenhet med 8 kanaler som har trådløse signaler med romtermostatene i de enkelte rommene. Kontrollenheten har et betjeningspanel som bl.a. brukes til tilmelding av romtermostatene.

Samtidig gir det god oversikt over installerte romtermostater med tilhørende temperaturer, og signalstyrken kan enkelt leses av for hver termostat, noe som gjør det lett å plassere termostaten riktig. Romtermostatene fås i 2 varianter. Den ene har et lite display og berøringsknapper, den andre er en gulvtemperaturføler som stilles inn via betjeningspanelet på kontrollenheten.

Roth Touchline® PL finnes i 2 utgaver:
Den store løsningen med med en kontrollenhet med 8 kanaler, som man kan koble trådløse termostater, gulvsensorer, tilbehør og repeater til.
Den mindre løsningen er en styring som man kan koble 2 trådløse termostater til. Styringen har de mest grunnleggende funksjoner og med trådløse termostater.

Roth Touchline® PL kontrollenhet 8 kanaler:

 • Regulering av romtemperatur i opptil 8 rom
 • Direkte veggmontering eller bruk av DIN-skinne
 • Enekl sammenkobling av termostater ved hjelp av en leservennlig display på 5 språk (dansk, engelsk, norsk, svensk og finsk)
 • God oversikt over installerte termostater med ønskede temperaturer og strøm temperaturer
 • Enkel avlesning av signalstyrke for hver termostat, noe som sikrer rask og riktig plassering
 • Enkel avlesning av batterinivå
 • Synlig alarm ved tapt tilkobling til termostatene
 • Enkel tilkobling til pumpe gjennom 230V-utgang
 • Spenningsfri utgang til styring av kjelen


Roth Touchline® PL Styring for 2 kanaler:

 • Regulering av opptil 2 termostater og maks 4 reguleringsmotorer
 • Enkel sammenkobling av termostatene
 • Enkel tilkobling til pumpe gjennom 230V-utgang
 • Automatisk ventilmosjonering sikrer lang holdbarhet
 • Mulighet for avlesning av batterinivå
 • Opp til 30 m innendørs rekkevidde
 • Kompatibel med Roth Touchline® PL og Roth Touchline® SL termostat (hvit og sort)

Roth Touchline® PL termostater fås i 2 varianter:

Roth Touchline® PL romtermostat
- med et lite display og touch-knapper for enkel temperaturinnstilling

 • Design som er glatt og lett å rengjøre
 • Mulighet for midlertidig overstyring av den angitte komforttemperaturen i et valgt antall timer, hvoretter temperaturen går tilbake til forrige innstilling (Roth Touchline® PL kontrolenhed 8 k)
 • Mulighet for å låse knappene for å unngå utilsiktet drift
 • Mulighet for avlesning av batterinivå

Roth Touchline® PL gulvsensor (Roth Touchline® PL kontrollenhet 8 )
- overvåking av min./maks. gulvtemperatur

 • Hvit gulvsensor som er enkel å rengjøre, uten knapper og display – innstilles gjennom kontrollpanelet på kontrollenheten
 • Brukes som beskyttelse mot overtemperatur på tregulv eller for å sikre en behagelig gulvtemperatur, f.eks. på badet.
 • Må brukes i kombinasjon med Touchline® PL termostaten


Tilbehør (Roth Touchline® PL kontrollenhet 8 )
Hvis den trådløse kommunikasjonen utfordres på grunn av ugunstige overføringsforhold, er det mulig å installere en ekstern antenne.
Ved lange avstander mellom kontrollenheten og termostatene kan en repeater monteres for å forbedre overføringen av signalet.

Roth Touchline® PL rumtermostat
 

 

Roth Touchline® PL termomotor, 230V
Kan monteres på Roth gulvvarmfordeler
uden adapter
 

Roth Touchline® PL gulvføler 


Roth Touchline® PL antenneledning

 

 

Roth Touchline® PL kontrolenhed, 8 kanaler

Roth Touchline® SL repeater


 

Roth Touchline® PL kontrolenhed, 2 kanaler

Vil du vite mer om våre produkter?

Ansvarsfraskrivelse

Roth har nylig fått kjennskap til at datatrafikk på LTE800-bånd (f.eks. 5G ) kan forårsake problemer og forstyrrelse av radiosignaler som sendes internt mellom Roth’s trådløse produkter.

Dette kan oppstå dersom 5G sender er for nærme eller hvis signalstyrken er for høy. Vi kan ikke utelukke muligheten for at installasjon eller implementering av radiobaserte teknologier i fremtiden kan forårsake lignende problemer. Det kan være alt fra LED lys, garasjeport- åpnere osv som også sender på samme frekvensbånd.

Til nå har 5G-signalene forårsaket problemer som er utenfor Roths kontroll. Roth kan derfor ikke holdes ansvarlig for, eller erkjenne krav som kan tilskrives slike forstyrrelser utført av tredjepart.

IndkodningMontering