Universalplade EPS

Roth Universalplate EPS 30

Den samme platen kan benyttes til både 16 og 20 mm rør
Roth Universalplate EPS 30 kan benyttes til alle typer bygg. Platene kan legges på stabile og bærende underlag av betong, tre mv., men også på annen isolering. Med systemet får du et energieffektivt gulvvarmeanlegg med en høy grad av komfort og som oppfyller kravet om lave, energiriktige turtemperaturer. 

Roth Universalplate EPS 30 har en universal rørføring som bl.a. sikrer at den samme platen kan benyttes til både 16 og 20 mm rør. Platene har integrert vendeplate. Når du benytter Roth Universalplate EPS 30 kan du ha forskjellige gulvtemperaturer/varmeytelser i det samme gulvet. Dette kan med fordel gjøres i rom med f.eks. store vinduspartier. Man kan ha soner med røravstand på 300 mm generelt i rommet og ha soner med røravstand på 200 mm rett ved vinduene og dermed ha større varmeytelser i disse sonene. Oppbyggingen sikrer en rask og energiriktig responstid med stor grad av komfort.

 

Din oversikt
  • Sparer energi og CO2 utslipp
  • Overholder varmenormen etter gjeldende TEK
  • En plate, flere C/C røravstander
  • Effektiv utlegging
  • Valgfritt overgulv
  • Rask regulering
  • Høy komfort
  • Reduserer trinnlyd
Tekniske data og installasjonsveiledning

Her finner du tekniske data og installasjonsveiledning til:

Roth Universalplate EPS 30


Download