Historie

1947 til i dag
Roth Werke GmbH har utviklet seg fra et lite verksted til et internasjonalfirma. Produktutvikling og stigende internationalisering har hele tiden vært nøkkelen til en sunn vekst i firmaet. Det handler om tradisjon og fornyelse.

1947
Selskabet Bögel & Roth etableres av Heinrich Roth og Andreas og Christian Bogel. Heinrich Roth er partner og administrerende direktør i selskapet. Selskapet produserer bl.a. vaskevannsfat og steinheller.

1961
​​Manfred Roth starter i firmaet.

1963
Henrich Roth og hans sønn Manfred overtar i 1963 alle aksjer i selskapet. Selskapet fortsetter under navnet Roth Metal KG. Man starter produksjonen av oljetanker i stål.

1969
Manfred Roth overtar alle aksjer i selskapet etter sin avdøde far.

1992
Roths fabrikker i Bischofswerda etableres - i dag Roth Industries.

2004
Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger og Dr. Anne-Kathrin Roth blir i 2004 aksjonærer  i firmaet sammen med deres far Manfred Roth. 

I dag
Roth Industries er fortsatt eid av familien Roth. Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger og Dr. Anne-Kathrin Roth innehar alle nøkkelposisjoner i Roth Industries og sitter i styret sammen med deres far Manfred Roth.


Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger, Dr. Anne-Kathrin Roth og Manfred Roth