Soft- og firmwareoppdateringer

Vil du ha tilgang til de nyeste funksjonene for styring av gulvvarmeanlegget ditt via Roth Touchline eller Roth Softline og app'en, bør du holde Touchline eller Softline kontrollenheten oppdatert. Med et oppdatert Roth anlegg vil du også minske risikoen for mulige driftsfeil.

Her finner du de nyeste soft- og firmware oppdateringene til ditt Touchline og Softline system.

Touchline
Det er mulig å oppdatere Roth kontrollenheten din med nyeste firmware her. Oppdatering er tilgjengelig for kontrollenheter med og uten LAN forbindelse, se veiledninger her:

 

Software oppdatering veiledning, V3,6 NEW med LAN 2019

August 2019 – V3,6 NEW med LAN

Software oppdatering veiledning, V3,2 NEW uten LAN 2018

Januar 2018 – V3,2 NEW uten LAN

 

Software oppdatering veiledning, V2,8 med LAN 2018

Januar 2018 – V2,8 med LAN

Software oppdatering veiledning, V2,7 uten LAN 2018

Januar 2018 – V2,7 uten LAN

 "hvordan finner jeg ut av om min Roth kontrollenhet har LAN?"

Du kan se på undersiden av Roth kontrollenheten din om enheten har LAN. Enheter med LAN har alltid RJ45 inngang som er til venstre (se bilde)Den nyeste Roth Touchline+ er klar for nedlasting i App Store/ Google play.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roth Softline


Veiledning for firmwareoppdatering for Roth Softline kontrollenhet 8 og utvidelsesmodul 8:

Du trenger en USB-pinne som må formateres til FAT32 (standard). Last ned de nødvendige ZIP-filene til datamaskinen, og pakk dem ut. Kopier BIN-filene som trengs til USB-pinnen. Hvis du vil, kan du kopiere alle BIN-filer til pinnen, bootloaderen i produktet vil automatisk velge riktig BIN-fil.

• Slå på 230V-strømmen
• Koble USB-en (koble kabel-USB til mini-USB nødvendig) med den nye firmwaren
• Trykk og hold "Avslutt"-knappen nede og slå på
• Vent til kontrollenheten er oppdatert og displayet viser "Vellykket"
• Trekk ut USB-en


Veiledning for firmwareoppdatering for Softline WiFi Internett-modul:

Du trenger en USB-pinne som må formateres til FAT32 (standard). Last ned de nødvendige ZIP-filene til datamaskinen din og pakk dem ut. Kopier BIN-filene som trengs til USB-pinnen. Hvis du vil, kan du kopiere alle BIN-filer til pinnen, bootloaderen i produktet vil automatisk velge riktig BIN-fil.

• Slå på 230V-strømmen
• Koble USB-en  med den nye firmwaren
• Vent til Internett-modulen er oppdatert og displayet viser "Vellykket"
• Trekk ut USB-en

Firmware til Roth Softline kontrollenhet 8: L-11

Firmware til Roth Softline utvidelsesmodul 8: L-11S

Firmware til Roth Softline Wifi modul: WiFi-RS