Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg

Kom vinteren i forkjøpet med et klimasmart snøsmelteanlegg

Mange benbrudd og ryggskader skjer ofte når is og snø har lagt seg fordi snørydding, strøing og salting ikke kommer fort nok i gang. Utendørsarealer fra små private innkjørsler til store offentlige p-plasser, gågater og flyplasser kan med det nye forbedrede Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg holdes fri for is og snø, da oppvarmingen kan skje før snø og is legger seg. Ved å utnytte spillkraft eller spillvarme fra industien etc. blir løsningen både klimasmart og driftsøkonomisk fornuftig.

Systemet fungerer slik at oppvarmet vann tilsatt frostvæske sirkulerer i SnowFlex® (PE-Xc)- eller PE-RT-rør, som legges i bakken og varmes opp. Vannet oppvarmes inndirekte via en varmeveksler fra en valgfri energikilde.

Det forbedrede vannbårne Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg gir mulighet for å velge mellom forskjellige energikilder og dermed alltid benytte den billigste. De største energibesparelser oppnås ved å utnytte spillvarme fra industri eller fjernvarmeverk. Med Roth reguleringssystem, som har både is og snø sensor samt temperatur- og fuktsensor så oppnås en optimal styring, slik at snøsmeltingen kun starter når det er nødvendig.

Reduksjon i driftkostnadene - og pris
Denne form for regulering gir en vesentlig reduksjon i driftskostnadene sammenlignet med standard termostatstyrte eller manuelle anlegg. Med forbedringene reduseres også prisen betraktelig – vel og merke uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Våre beregninger viser at man med Roth SnowFlex® kan regne med et årlig energiforbruk på 100-300 kwh/m2 avhengig av reguleringssystem samt klimatiske og andre lokale forhold. I det samlede regnestykke for både klima og driften bør også trekke fra besparelsene man oppnår ved å unngå salt, snørydding-maskiner og dyre arbeidstimer.

Uansett om behovet er til snøsmelting av innkjørsler, lasteramper, flyplasser, gågater, fotballbaner eller lignende, har Roth en løsning. Anleggene leveres i flere varianter, og med messingfordelere fra 2 til 6 kurser og dekker arealer opp til 300 m2. På større anlegg anbefales alltid å velge PEH fordelere.

Fordeleren har premonterte koblinger så man valgfritt kan benytte Roth SnowFlex® (PE-Xc) rør eller Roth PE-RT rør i dimensjonen 25x2,3 mm. Begge rørtyper garanterer en lang levetid og holdbarhet mot høye trykk og temperatursvingninger. Rørenes fleksible egenskaper letter også monteringen betraktelig.
Roth SnowFlex® systemet kan også brukes på de store anleggene, som f.eks gulvvarme i industribygninger, haller og idrettsarenaer. Mulighetene for varme i både utendørs- og innendørsarealer er derfor uendelige.

Roth Norge har mange års erfaring med prosjektering av Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg, så kontakt oss derfor gjerne for å få hjelp til dimensjonering, beregning, materialspesifikasjon og tegninger til ditt prosjekt.

For ytterligere informasjon, kontakt Teknisk sjef Odd Viddal:
E-mail: odd.viddal@roth-norge
Tlf. 995 44 513