FAQ - Roth MultiPex® rørsystem - Tilbehør

1. Er det nødvendig å klamre pex-rør når de kobles innpå blandebatteri eller inn på fordeler?
Ekspansjonskrefter skal ikke bedfore skader på rørsystemet, armatur eller bygningsdeler det er festet til. Ved montering av rørledninger må det tas hensyn til materielets temperaturutvidelse. P>EX-røret har en temperaturutvidelse på 0,18mm/(m°C). Dvs 90 mm per 10 m med temperaturdifferanse på 50 °C. Derfor er det svært viktig å klamre PEX-røret maks 30 cm fra neste tilkobling/ avstikker.

2. Har Roth fordelerskap til bruk i våtsone?
Roth har ett Sintef TG godkjent Quickskap med prefabrikkert membranfolie, dette skapet kan man montere inne i våt sone, f.eks dusj. Membranfolien er godkjent mot 16 forskjellige type membraner i norden.

3. Når skal jeg bruke Roth risseverktøyet i forbindelse med Roth IS systemet?
Alle typer rør bortsett fra Pex røret skal rilles!

4. Har Roth en enkel, sikker og trygg løsning for montering av veggboks i baderomsplater, type Fibo?
Roth har spesielutviklet en tetningsring i Ø 73 mm for nettopp slike løsninger. Tetningsringen skrus fast på samme måte som vår std tetningsflens. Tetningsringens o-ring klemmer godt inntil baderomsplaten slik at det blir en tett overgang. Roth har selvfølgelig testet og godkjent løsningen hos Sintef. tetningsringen ligger under TG2556.

5. kan man bruke pluggen i veggboksen permanent?
Den prefabrikkerte trykkprøvingspluggen er kun men for trykkprøving, det vil si kun i testperioden under trykkprøving.

6. Er rør i rør med selvreulerende varmekabel selvregulerende i seg selv?
Varmekabelen er kun selvregulerende ved montering av Roth termostat. Termostaten vil da regulere ønsket varmenivå.

7. Stemmer det at Sintef endrer krav til drenering av overløp fra fordelerskap, fra 0,25l/s til 0,4 l/s, er det riktig?
Det er ikke riktig at det nå blir krav til høyere dreneringskapasitet, men leverandøren kan gjøre endringer slik at kapasiteten blir høyere. Minste kravet vil fortsatt være 0,25 l/s, Roth`s drenskapasitet tilfredsstiller fortsatt Sintef sine krav og til TEK17. Det vil si at man fint kan fortsette å bruke 25 mm varerør å koble dette sammen med vår medfølgende overløpsboks.

8. Hvilke krav er det ved gjennomføring av rør eller veggbokser gjennom brannskillevegger?
Alle gjennomføringer skal ikke svekke brannmotstanden til branncellebegrensende bygningsdeler. I rørgjennom-føringer der plastrør med ytre diameter mindre enn 32 mm, går igjennom:

  • murte eller støpte branncellebegrensende konstruksjoner inntil klasse EI 90 A2-s1,d0, eller
  • isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0,

må det tettes rundt rørene med tettemasse klassifisert for den aktuelle bruken. Tettemassen må ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Gjennomføringer i brannskiller skal utføres i henhold til Byggforskserien 520.342 Branntetting av gjennomføringer."