FAQ - Roth MultiPex® rørsystem - Rør

1. Er det mulig å bruke Roth MultiPex® rør til gass installasjoner?
Nei.

2. Er det mulig å bruke Roth MultiPex® rør til varme installasjoner?
Ja, de kan brukes til varme, sanitær og kjøleanlegg.

3. Hvor høy temparatur kan man kjøre på et Roth MultiPex® rør?
Kontinuerlig 70 °C, kortvarig 95 °C ved 10 bar trykk.

4. Kan jeg bruke Roth IS deler på alle typer Roth MultiPex® rør?
Dersom det brukes andre fabrikater enn Roth MultiPex® rør, skal produsenten kontaktes for å godkjenne anvendelsen av koblingen til deres rør.