Roth MultiPex®

MultiPex® rørsystem - godkjent for varme, kjøle og sanitæranlegg

Roth MultiPex®
Elektronstrålefornettet polyetelenrør med diffusjonssperre. Brukes i varme, sanitær og kjøleanlegg.

Maks driftstrykk = 10 bar
Maks kortvarig temp = 95 °C
Maks kontinuerlig temp = 70 °C

MultiPex® rør i dim. 12- 32 mm. Pexrør er miljøvennlig og avgir ingen skadelige partikler til vannet. Pex tåler aggressiv vannkvalitet og høye vannhastigheter. Tappevannsystemet er vannskadesikkert og utbyttbart.