Roth mobil elkassett 9 kW

Komplett og ferdigkoblet
Komplett ferdigkoblet bærbar elkassett inklusive ekspansjonskar, sirkulasjonspumpe, sikkerhetsventiler, 1" flexislanger for tilkobling direkte på gulvvarmefordeler, gulvplate, bærehåndtak, termometer, og regulering for konstant fremledningstemperatur.

Roth elkassetten er laget for å bruke i varmeanlegg der det er behov for en rask igangsetting av varmeanlegget. For eksempel når uttørking av betongplaten må skje tidlig eller etter at anlegget er trykkprøvd og at det er en risiko for frost.

 

 

Tekniske data og installasjonsveiledning

Her finner du tekniske data og installasjonsveiledning til:

Roth mobil elkassett

Download