FAQ - Gulvvarmeregulering

1. Hvor mange Roth reguleringsmotorer kan man koble til en kablet Roth romtermostat?
Maks. 5 stk. ved kablet Roth romtermostat.

2. Hvor mange Roth reguleringsmotorer kan man koble til en trådløs romtermostat?
Annenhver kanal på kontrollenheten har en og to utganger. Men man kan programere så mange kanaler man vil på en kontrollenhet mot en termostat.

3. Hvor mange Roth Touchline termostater klarar en Kontrollenhet?
Vi har tre størrelser på kontrollenhetene, 4,8 og 12 kanaler. Antall termostater til antall kanaler på kontrollenheten.

4. Hvor ofte må jeg bytte batteri i en Touchline termostat?
Fra 1.-3. år avhengig av type og hvor termostatene er plassert i forhold til kontrollenheten. Lang avstand = kortere batterilevetid.

5. Hva er feil når Touchline termostaten viser Err1?
Mangler signal mellom termostat og kontrollenhet. Bytt batterier og meld opp termostaten på nytt i samme rom som kontrollenheten.

6. Hva er feil når Touchline termostaten viser ----?
Mangler signal mellom termostat og kontrollenhet. Bytt batterier og meld opp termostaten på nytt i samme rom som kontrollenheten.

7. Hvorfor kan jeg ikke stille inn temperaturen på Touchline termostaten?
Sjekk at termostaten ikke "står" i stand by modus. (brytertegn). Termostaten skal stå i driftsmodus med solsymbol. Trykk på menyknappen til symbolene kommer til syne nederst i displayet

8. Hva gjør jeg når termostaten er låst?
Hold begge piltastene inne i 5 sekunder

9. Hvordan finner jeg frem til Programene i servicemenyen?
Bruk hurtigveiledningen eller systemmanualen på våre nettsider. Se i link her.