Bærekraftighet

I harmoni med naturen
Beskyttelse av miljøet er en integrert del av våre virksomhetsprinsipper. Det er viktig for oss å bevare ressursene i utviklingen, fremstillingen og bruken av våre produkter.

Ansvar for stedet vi bor forplikter oss til å sikre at vi beskytter miljøet ut over de lovmessige krav. Gjennom dette er vi med på å redusere CO2-utslippene betydelig. Gjennom vårt eget miljøprogram og etablering av et miljøledelsessystem i overensstemmelse med EMAS (miljøledelse og miljørevisjon), har vi forliktet oss til løpende å forbedre hva vi gjør for miljøet.

Våre produktkonsepter er designet for å beskytte miljøet ved bruk av ikke-forurensende materialer, spesielt i vår plastindustri. Vi bruker nøye utvalge materialer og vår systemteknologi sikrer holdbarheten av våre produktserier. Produktenes holdbarhet er dokumenter gjennom årtiers bruk.
Våre fremstillingsprosesser forbedres løpende så de krever mindre energi, samtidig som de er like effektive, eller enda bedre. Ved å erstatte tradisjonelle materialer med plast, som er vårt primære basismateriale i våre produktsystemer, bidrar vi vesentlig til å forbedre den økologiske balanse.
Å bruke resirkulerbare materialer i vår fremstilling av produkter er obligatorisk for vår utvikling. Roth Industries har mottatt flere priser for sitt engasjement for å beskytte ressurser og miljø.

I 2013 åpnet Roth i Tyskland et nytt 5.000 m2 logistikksenter og sparer miljøet for 392.000 kg CO2 utslipp i året. Energien til strøm og oppvarming kommer fra energikilder som sol, jord og luft.