Fra en liten håndverksbedrift til et markedsledende internasjonalt selskap

Roth North Europe: 25 års jubileum - Roth Industries: 75 års jubileum
I 2022 feirer vi et dobbelt jubileum: Roth North Europe har vært på markedet i 25 år, og vårt tyske moderselskap feirer sitt 75-års jubileum.

Reisen til Roth startet i 1947 i et lite verksted med blant annet en produksjon av vaskeovner hvor Heinrich Roth var partner og administrerende direktør. Fra 1963 overtok Henrich Roth og hans sønn Manfred alle aksjene i selskapet, og utviklingen til et internasjonalt selskap som for alvor begynte å ta av.

 

 

Tysk grundighet og kvalitet gjennom generasjoner
Produktutvikling og økende internasjonalisering har alltid vært nøkkelen til sunn vekst i selskapet. Begreper som tradisjon og innovasjon danner grunnlaget for suksessen konsernet har blitt i dag.

I dag har kunder over hele verden tilgang til Roth- produkter. Vi investerer mye ressurser for å sikre at vi alltid har de beste produktene som oppfyller markedets høye krav og standarder. Systemene produseres primært i Tyskland og garanterer tysk grundighet og kvalitet.

Roth Industries eies fortsatt av Roth-familien. Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger og Dr. Anne-Kathrin Roth. Alle har sentrale stillinger i Roth Industries og sitter i hovedstyret med sin far Manfred Roth.

Roth North Europe A/S er et datterselskap av Roth Industries GmbH, og med nasjonal tilstedeværelse og salg gjennom verdikjeden er våre produkter lett tilgjengelige i hele Norden, Baltikum og i Storbritannia. På vårt nordeuropeiske hovedkontor og servicesenter I Frederikssund i Danmark håndteres alle felles støttefunksjoner, logistikk og produktutvikling for våre markeder.