Roth Touchline® SL - trådløst system for gulvvarme og radiatorstyring

Det nye Roth Touchline® SL systemet er egnet for individuell regulering og overvåking av romtemperatur i bygninger med gulvvarme-løsninger fra Roth. Reguleringssystemet kan også brukes til radiatorer, og styres via de trådløse motorene til radiatorene. Systemet kan brukes til både oppvarming og kjøling. Systemet kan også styres via Roth Touchline® SL appen hvis du velger å utvide systemet med en Roth Touchline® SL WiFi-modul. 

> Roth Touchline® S -kontrollenhet med 8 kanaler

> Tilkobling for opptil 4 Roth Touchline® SL utvidelsesmoduler

> kompatibel med taleassistenten Alexa og Google Home

Roth Touchline® SL reguleringssystem består av en Roth Touchline® SL kontrollenhet med 8 kanaler, og en utvidelsesmodul med 8 kanaler. På Roth Touchline® SL kontrollenheten kan det trådløst kobles opptil 4 stk utvidelsesmoduler, så tilsammen er det mulig å koble 106 stk 230V reguleringsmotorer fordelt på 40 soner.


Ved hjelp av Roth Touchline® SL ventil i kombinasjon med Roth Touchline® SL uteføler kan du styre en 3 eller 4 veis shunt med utekompensering for å sikre at gulvvarmesystemet ditt har riktig turtemperatur på tilførsel.
I tillegg har kontrollenheten en 230V-utgang for pumpe, samt en spenningsfri kontakt for å kontrollere en ekstra varme- eller kjøle-enhet.

Hvis du bruker Roth Touchline® SL ventil- modul så får du en utekompensert styring, slik at ditt gulvvarmeanlegg alltid har den optimal tur- temperatur. I tillegg har kontrollenheten en 230V utgang til pumpe samt en spenningsfri kontakt for å kunne styre en ekstra varme- eller kjøleenhet.

 


                                                     
Roth Touchline® SL termostat, digital hvit
Trådløs. Med display.
Temperaturen stilles enkelt inn via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 83
Roth Touchline® SL termostat, digial sort
Trådløs. Med display.
Temperaturen stilles enkelt inn via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 85
Roth Touchline® SL Plus termostat, digital hvit
Trådløs. Med stort display.
Temperaturen stilles enkelt inn via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 24 mm.
NRF nr. 837 08 84


                                 
Roth Touchline® SL kontrollenhet, 8 kanaler
Har 8 soner, med mulighet for tilkobling av 4 stk. 230V reguleringsmotorer pr. sone, 32 stk. Reguleringsmotorer totalt.
NRF nr. 837 08 81
Roth Touchline® SL udvidelsesmodul 8
Har 8 soner, med mulighed for tilkobling av 4 stk. 230V reguleringsmotorer pr. Sone, 32 stk. reguleringsmotorer totalt.
NRF nr. 837 08 82


                                                             
                                                                     
Roth Touchline® SL WiFi-modul
Trådløs styring og overvåking via internett.
Opp til 30 m
innendørs rekkevidde.
NRF nr. 837 08 91
Roth Touchline® SL repeater
Ved lange avstander mellom kontrollenhet og
termostater kan det monteres en repeater
for å forbedre signalstyrken.
NRF nr. 837 08 65
                            
                                    
              
Roth reguleringsmotor 230V, NC, 1W.
NRF nr. 837 03 92


Roth Touchline® SL gulvføler
Benyttes sammen med Roth Softline termostater. Lengde på ledning er 2,5 meter.
NRF nr. 837 08 87
Roth Touchline® SL ekstern antenne
Benyttes ved ugunstige plasseringer av kontrollenhetene, f.eks. inne i fordelerskap. Forbedrer signalstyren
NRF nr. 837 08 64    

                               
                                
            
Roth Touchline® SL ventilmodul
Til styring av en 3- eller 4-veis shunt sammen med utendørssensor som værbasert styring.
NRF nr. 837 08 93

KOMMER SNART
Roth Touchline® SL sensor til vindu
Stenger for varmen i rommet når vindu eller dør åpnes, for å sikre et minimum av varmetap. Trådløs kommunikasjon.
NRF nr. 837 08 94


Roth Touchline® SL radiatostyring
For styring av temperatur i rom med radiatorer. Tilkobling til ventil med M30 x 1,5 mm gjenger. (RAN og RTDN adapter)
NRF nr. 837 08 88

KOMMER SNART


                               
                                 
                                          
Roth Touchline® SL uteføler
Roth Softline uteføler Brukes sammen med ventil modul når det ønskes trådløs uteføler. HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.
NRF nr. 837 08 92
Roth Touchline® SL sensor
Mini med fugtighetsføler

Hvit sensor uten knapper og display. Enkel temperaturstyring via Roth Softline appen eller fra kontrollenheten. HxLxB: 37 x 37 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 86
Roth Touchline® SL sensor.
Hvit sensor uten knapper og display. Enkel temperaturstyring via Roth Softline appen eller fra kontrollenheten. HxLxB: 80 x 80 x 17mm.
NRF nr. 837 08 89

Roth Touchline® SL app
> Total kontroll på systemer for gulvvarme og radiator i alle tilknyttede rom og hjem
> Statusovervåking for pumpe
> Enkel veksling mellom driftsmoduser
> Enkel programmering
> Kontroll og overvåking av sensorer
> Statistikkvisning med mulighet for å overvåke f.eks. temperatursvingninger og driftsforstyrrelser

Hent Roth Touchline® SL  App vejledning her.