Roth Softline - trådløst system for gulvvarme og radiatorstyring

Det nye Roth Softline systemet er egnet for individuell regulering og overvåking av romtemperatur i bygninger med gulvvarme-løsninger fra Roth. Reguleringssystemet kan også brukes til radiatorer, og styres via de trådløse motorene til radiatorene. Systemet kan brukes til både oppvarming og kjøling. Systemet kan også styres via Roth Softline appen hvis du velger å utvide systemet med en Roth Softline WiFi-modul. 

> Roth Softline-kontrollenhet med 8 kanaler

> Tilkobling for opptil 4 Roth Softline utvidelsesmoduler

> kompatibel med taleassistenten Alexa og Google Home

Roth Softline reguleringssystem består av en Roth Softline kontrollenhet med 8 kanaler, og en utvidelsesmodul med 8 kanaler. På Roth Softline kontrollenheten kan det trådløst kobles opptil 4 stk utvidelsesmoduler, så tilsammen er det mulig å koble 106 stk 230V reguleringsmotorer fordelt på 40 soner.


Ved hjelp av Roth Softline ventil i kombinasjon med Roth Softline uteføler kan du styre en 3 eller 4 veis shunt med utekompensering for å sikre at gulvvarmesystemet ditt har riktig turtemperatur på tilførsel.
I tillegg har kontrollenheten en 230V-utgang for pumpe, samt en spenningsfri kontakt for å kontrollere en ekstra varme- eller kjøle-enhet.

Hvis du bruker Roth Softline ventil- modul så får du en utekompensert styring, slik at ditt gulvvarmeanlegg alltid har den optimal tur- temperatur. I tillegg har kontrollenheten en 230V utgang til pumpe samt en spenningsfri kontakt for å kunne styre en ekstra varme- eller kjøleenhet.

 


                                                     
Roth Softline termostat, digital hvit
Trådløs. Med display.
Temperaturen stilles enkelt inn via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 83
Roth Softline termostat, digial sort
Trådløs. Med display.
Temperaturen stilles enkelt inn via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 85
Roth Softline Plus termostat, digital hvit
Trådløs. Med stort display.
Temperaturen stilles enkelt inn via touchknapper.
HxLxB: 84 x 84 x 24 mm.
NRF nr. 837 08 84
KOMMER SNART


                                 
Roth Softline kontrollenhet, 8 kanaler
Har 8 soner, med mulighet for tilkobling av 4 stk. 230V reguleringsmotorer pr. sone, 32 stk. Reguleringsmotorer totalt.
NRF nr. 837 08 81
Roth Softline udvidelsesmodul 8
Har 8 soner, med mulighed for tilkobling av 4 stk. 230V reguleringsmotorer pr. Sone, 32 stk. reguleringsmotorer totalt.
NRF nr. 837 08 82


                                                             
                                                                     
Roth Softline WiFi-modul
Trådløs styring og overvåking via internett.
Opp til 30 m
innendørs rekkevidde.
NRF nr. 837 08 91
Roth Softline repeater
Ved lange avstander mellom kontrollenhet og
termostater kan det monteres en repeater
for å forbedre signalstyrken.
NRF nr. 837 08 65
                            
                                    
              
Roth reguleringsmotor 230V, NC, 1W.
NRF nr. 837 03 92


Roth Softline gulvføler
Benyttes sammen med Roth Softline termostater. Lengde på ledning er 2,5 meter.
NRF nr. 837 08 87
Roth Softline ekstern antenne
Benyttes ved ugunstige plasseringer av kontrollenhetene, f.eks. inne i fordelerskap. Forbedrer signalstyren
NRF nr. 837 08 64    

                               
                                
            
Roth Softline ventilmodul
Til styring av en 3- eller 4-veis shunt sammen med utendørssensor som værbasert styring.
NRF nr. 837 08 93

KOMMER SNART
Roth Softline sensor til vindu
Stenger for varmen i rommet når vindu eller dør åpnes, for å sikre et minimum av varmetap. Trådløs kommunikasjon.
NRF nr. 837 08 94


KOMMER SNART

Roth Softline radiatostyring
For styring av temperatur i rom med radiatorer. Tilkobling til ventil med M30 x 1,5 mm gjenger. (RAN og RTDN adapter)
NRF nr. 837 08 88

KOMMER SNART


                               
                                 
                                          
Roth Softline uteføler
Roth Softline uteføler Brukes sammen med ventil modul når det ønskes trådløs uteføler. HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.
NRF nr. 837 08 92


KOMMER SNART
Roth Softline sensor
Mini med fugtighetsføler

Hvit sensor uten knapper og display. Enkel temperaturstyring via Roth Softline appen eller fra kontrollenheten. HxLxB: 37 x 37 x 16 mm.
NRF nr. 837 08 86

KOMMER SNART
Roth Softline sensor.
Hvit sensor uten knapper og display. Enkel temperaturstyring via Roth Softline appen eller fra kontrollenheten. HxLxB: 80 x 80 x 17mm.
NRF nr. 837 08 89


KOMMER SNART

Roth Softline app
> Total kontroll på systemer for gulvvarme og radiator i alle tilknyttede rom og hjem
> Statusovervåking for pumpe
> Enkel veksling mellom driftsmoduser
> Enkel programmering
> Kontroll og overvåking av sensorer
> Statistikkvisning med mulighet for å overvåke f.eks. temperatursvingninger og driftsforstyrrelser