Mer nøyaktig og forutsigbar innregulering av Roth gulvvarmeanlegg

26.10.2017

Pr 1. oktober har vi endret innregulering av Roth gulvvarmefordelere og ShuntUnit. I mange år har vi regnet innreguleringsverdiene fra lukket posisjon. Dette endrer vi nå til å være fra åpen posisjon. 

Det betyr bare at man fremtidig skal dreie ventilene det antall omdreininger som kan avleses i våre beregninger. Alle ventilene blir levert fullt åpne.

Se installasjonsveiledninger her:

ShuntUnit

Gulvvarmefordeler