Roth QuickCalc – ditt nye verktøy

16.09.2017

Beregne raskt og enkelt prisen på et Roth gulvvarmesystem…
Med Roth QuickCalc kan du nå raskt og enkelt beregne et overslag på et gulvvarmeanlegg, og få en materialliste over gulvvarmekomponenter du skal bruke. Som rørlegger, rådgiver eller grossist kan du bli opprettet som bruker ved å sende søknad direkte fra systemet.

 

 

Det krever bare at man har noen ganske få basis informasjoner klare om sitt varmeanlegg så er man godt på vei.

Se veiledninger her